Aron Vos en Mark Westerink, twee stoere verpleegkundigen, vertellen graag over hun werk in Kastanjehof. Lees hier waarom zij trots zijn op hun baan.

mensen krijgen hier nog kansen
Wij behandelen patiënten die in instellingen buiten GGz Centraal zijn vastgelopen; die het elders vaak niet goed hebben weten te redden. Het is de uitdaging om er samen toch iets van te maken. Deze mensen voelen zich vaak ‘uitgekotst’. Onze kracht en charme is dat we toch een weg met hen weten te vinden en ze een stap verder kunnen helpen. We proberen te achterhalen wat er achter hun problematiek, hun vaak agressieve uitingen zit en denken na wat we kunnen bieden. Hoe we het anders zouden kunnen doen. We zijn niet bang voor agressie, maar ook niet naïef. We proberen een vertrouwensband te scheppen. Mensen krijgen hier nog kansen. Ze mogen falen. Daar schuilt onze kracht in.

we werken heel nauw samen
Betrouwbaarheid is erg belangrijk voor onze afdeling. We werken heel nauw samen; hebben een hecht team met groot onderling vertrouwen. We denken altijd in mogelijkheden. Patiënten verblijven hier soms een paar maanden met een Rechterlijke Machtiging (RM), In Bewaring Stelling (IBS) of ze zijn hier vrijwillig. Na stabilisatie gaan ze of terug naar huis of naar ambulante behandeling (FACT), begeleid wonen of naar een vervolgafdeling voor behandeling. Bij iemand die binnenkomt met een crisis is het de prioriteit deze te bezweren. Daarna ga je kijken of en hoe iemand naar huis kan en werk je in de behandeling daar naartoe.

samen kijken naar de toekomst van de patiënt
Op de afdeling High Intensive Care (HIC) zit een iets andere doelgroep. Hier verblijven geen patiënten uit regio’s buiten GGz Centraal. Bij deze mensen is er vaak meer ziektebesef. Met kleine stapjes proberen we de behandeling vorm te geven. Door drugsgebruik kan de behandelbereidheid lastig zijn. We werken aan het oplossen van het probleem en begeleiden het gedrag. Daarbij gebruiken we minimaal dwang en drang. We streven de HIC-normen na en hebben een positieve benadering. We proberen samen te werken en te luisteren naar hun (toekomst)wensen. We ondersteunen initiatieven om weer meer de regie in hun leven terug te krijgen. Met deze complexe patiëntenpopulatie is samenwerking in het verpleegkundig team heel belangrijk. Al zijn de veranderingen klein en dun, er is vooruitgang. Natuurlijk komen we ook onwil en/of onvermogen tegen. Dat vraagt dan om een andere benadering en andere interventies.

onze behandeling is gericht op normaliseren
Door andere behandelinterventies als gevolg van de beddenafbouw verblijven mensen langer in de samenleving. Als we patiënten nu opnemen zijn ze zieker. Onze behandeling is gericht op normaliseren. We stellen eisen aan gedrag, maar houden wel rekening met wat iemand wel en niet kan. Door deze andere interventies gaan de dwang- en drangcijfers omlaag. De wijze waarop we patiënten benaderen is gastvrijer geworden. We gaan meteen naast de patiënt staan om zo de samenwerking te bevorderen. Iedere dag biedt nieuwe kansen voor de patiënt, wat er ook de gebeurd is de vorige dag. Deze patiëntenpopulatie stelt hoge eisen aan je; omgaan met agressie, interventies in het vergroten van veiligheid, in stabiliseren, terugdringen van dwang en drang én gastvrijheid.

we hebben ons eigen specialisme
Alle kwaliteiten in het team worden ingezet op de afdeling. Communicatie is belangrijk. Vertrouwen is de basis. Je vult elkaar aan vanuit ieders discipline. Wij moeten soms zorgen dat de arts veilig zijn werk kan doen, bv. als hij een slecht nieuws gesprek moet voeren. We participeren in de behandeling en denken mee over het behandelbeleid. Je moet weten waar je over praat en het uitgezette beleid kunnen vertalen naar de patiënt.

Voor deze baan moet je veel in je mars hebben. Je moet soms door veel weerstand en agressie heen, kunnen schipperen en op maat werken en vanuit alle invalshoeken patiënten kunnen benaderen en af en toe confronterend zijn. En je moet tosties kunnen maken, ‘sjekkies’ kunnen halen en koffie lusten!

waarom koos Aron Vos voor de ggz?
Psychiatrie sprak me wel aan én de combinatie van leren en werken. Ik had al VIG (verzorgende individuele gezondheidszorg) gedaan binnen de landmacht. Verder ben ik er vrij bleu ingestapt en er ging een wereld voor me open! Ik heb veel plezier in mijn werk. De organisatie biedt mij daarnaast vastigheid en kans tot scholing, dat is super.
Wat ik nu doe komt in de buurt van mijn droombaan. Ik zou in de toekomst meer regie willen hebben en meer achter de knoppen van de behandeling willen zitten. Dus bijvoorbeeld als SPV of als verpleegkundig specialist. Ik zou het gaaf vinden om daarin mijn eigen visie te kunnen geven.
Ik tip ook regelmatig vrienden voor de opleiding. Er werkt nu een vriend op Kastanjehof, die is heel tevreden. GGz Centraal is een goede werkgever. Het gras is echt niet groener aan de overkant.

samen zijn we als een kameleon
Op onze afdeling is er een open cultuur, het is gezellig, we zijn hecht als team. Er is een grote mate van saamhorigheid, we zijn zorgzaam en beschermend naar elkaar. Een nieuwe collega moet wel het vertrouwen winnen, maar als dat eenmaal is bewezen dan komt iemand in een heel hecht team met grote loyaliteit. Alles kan gezegd worden. Je kunt jezelf zijn. Er zitten verschillende types in het team, samen zijn we als een kameleon. Met onderling respect. We kunnen incidenten en escalatie voorkomen door de juiste kwaliteiten in te zetten en de juiste persoon naar voren te schuiven.
Er is ruimte voor groei; je kunt dingen leren waar je nog niet zo goed in bent. We hebben een aanspreekcultuur. Dat vertaalt zich ook in persoonlijke groei. Betrouwbaarheid is de kern die het team bijeen houdt. We hebben van begin 20-ers tot eind 50-ers. Er is altijd wel een rolmodel aan wie je je kunt optrekken.

waarom Mark Westerink voor de ggz koos
Ik had geen zin om de hele week naar school te gaan. Ik wilde iets dienstverlenends en werk met een beetje spanning. De combi ‘werken en leren’ vond ik fijn; gelijk aan het werk en meteen salaris. Werk is overal wel te vinden maar hier in de zorg heb je wel zekerheid.
Eigenlijk zit ik nu gebakken waardoor ik verder kan komen in mijn leven. Bijvoorbeeld om een huis te kunnen kopen. Ik heb het vak hier geleerd, ik zit hier eigenlijk wel best. Het is ook wel fijn dat ik de organisatie goed ken, je bouwt loyaliteit op.

Wilt u weten hoe Kastanjehof eruit ziet? > bekijk de foto’s