Hoe kunnen we de ketensamenwerking op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) inzichtelijk maken, versterken en verder op gang brengen? Dat stond op de agenda tijdens het symposium ‘Wet verplichte ggz: Doe het zelf, doe het samen!’ bij GGz Centraal in Amersfoort op donderdag 11 april.

Kennelijk was er onder onze partners ook wel behoefte aan het nader uitwerken van dit onderwerp. Het symposium had nl. al 96 aanmeldingen, maar op de middag zelf meldden zich ongeveer 120 mensen. Dus het onderwerp leeft behoorlijk onder onze ketenpartners.

Hoe zorgen we samen voor goede en samenhangende zorg?
Tijdens het symposium werd gereflecteerd op samenwerking binnen de Wvggz door Gabriëlle Dessing van het Openbaar Ministerie, Karen Griep van GGz Centraal en Han ter Heegde, burgemeester Gooise Meren.
Ook werden door Tjisse Bos van jb Lorenz de resultaten gedeeld van fictieve casuïstiek rond cliënten voor wie straks de wet verplichte ggz kan gelden. De middag werd afgesloten door Stefan Szepesi, expert onderhandelen en samenwerken bij Buro RoutsLaeven & Partners die een inspirerende en interactieve lezing hield over onderhandelen en juist samenwerken én waar je met elkaar rekening mee kunt houden.

Uitkomsten
De middag maakte inzichtelijk waar de uitdagingen liggen voor de verschillende partijen die straks met de Wvggz te maken krijgen. Verder werd duidelijk:

  • dat alle partijen vanuit hun eigen rol (verantwoordelijkheid/taak) aan de slag moeten
  • dat we de uitvoering van de Wvggz alleen goed kunnen oppakken door te ontmoeten, samen te werken en te verbinden (eenduidigheid in communicatie)
  • dat we de hele uitvoering van de wet vooral met elkaar ook heel praktisch moeten aanpakken (bv. door zoveel mogelijk met goede standaard formats te werken)

Als we de processen niet goed op elkaar aan laten sluiten, lopen we het risico dat het hele proces van invoering van de Wvggz stagneert.

Wat tijdens de netwerkborrel na afloop van het symposium veel gehoord werd was de opmerking dat we met de Wvggz veel samen moeten gaan doen en dat het juist ook kansen biedt om veel samen te kúnnen doen. We hebben er alle vertrouwen in dat deze middag een steentje ertoe heeft bijgedragen dat mensen elkaar nog sneller zullen vinden dan tot nu toe.

Meer informatie?
Hier vindt u meer informatie over de ontwikkelingen rondom de Wvggz bij GGz Centraal?

Angélique Salimans
staf communicatie

druk bezocht symposium

samenwerkingsopdracht tijdens het symposium

projectleider Wvggz en dagvoorzitter Jan Laterveer in gesprek met burgemeester ter Heegde van Gooise Meren