Anneke de Graaf, manager mens & organisatie, las een recensie van Wouter van Noort over een boek met de titel: It doesn’t have to be crazy at work. Dit trok direct haar aandacht. Werkstress en het voorkomen van te veel werkstress, is voor haar en haar afdeling een belangrijk onderwerp. Het boek gaat over bedrijven in Amerika; bedrijven die voortdurend de strijd aangaan voor meer winst en meer marktaandeel. En wat dat doet met medewerkers.

Hoe zit het bij ons met werkstress? Anneke legt het uit.

loyaliteit
‘Natuurlijk is de Nederlandse werksfeer echt anders dan de Amerikaanse. En natuurlijk is in Nederland de zorgsector weer anders georganiseerd dan het bedrijfsleven. Maar in gevoel van werkdruk en werkstress doet de zorgsector zeker niet onder voor een beursgenoteerd bedrijf dat voor winst gaat. Binnen GGz Centraal wakkert een tekort aan collega’s naast een constante vraag om zorg voor onze cliënten, de stress aan. Het verantwoordelijkheidsgevoel van onze collega’s voor de patiënt is hoog. De onderlinge loyaliteit van collega’s is sterk. Met veel inzet, soms dus ook met te veel inzet, komen roosters rond. Vervangt een collega onverwacht een zieke collega, al is het ’s nachts, of werkt een nieuwe collega in.’

pilots aanpak organisatieklimaat gestart
‘Extra inzet is af en toe nodig en voor niemand een probleem. Echter op langer termijn schaadt het de gezondheid en zeker ook het werkplezier.

De ondernemingsraad heeft samen met mijn afdeling M&O het initiatief genomen om met een gevalideerde methodiek van IZZ te gaan werken. Met als doel om het plezier in het werk te behouden en om niet onderuit te gaan vanwege werkstress. In twee regio’s zijn pilots gestart om te komen tot een beter organisatieklimaat. In 6 teams worden op basis van vragen en antwoorden teamleden uitgenodigd om met elkaar in dialoog te gaan en dit later te bespreken met directie of raad van bestuur. En vooral ook te onderzoeken wat er voor nodig is om knelpunten op te lossen rond bijvoorbeeld werkdruk of agressie en veiligheid. We kijken uit naar de eerste resultaten van de pilots.’

meer informatie
izz gezond werken in de zorg
artikel NRC