Op 7 februari 2014 promoveerde Dr. T. Zandi aan de Universiteit van Amsterdam op haar proefschrift: ‘The role of cultural background in diagnosing psychotic disorders’.

In haar onderzoek richtte zij zich op het belang van culturele achtergrond bij de diagnose van psychotische stoornissen, en specifiek op de fouten bij het vaststellen van psychiatrische symptomen bij Marokkaanse immigranten in Nederland.

In de afgelopen decennia is bij verschillende onderzoeken onder immigranten een sterk verhoogde kans op psychotische stoornissen en schizofrenie geconstateerd. In Nederland werd dit onder andere gevonden bij Marokkaanse immigranten. Tekleh onderzocht of het hier om een daadwerkelijk verhoogd risico gaat of om onjuiste diagnostiek, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met culturele verschillen in de presentatie van emotionele problemen.

Zij vergeleek de incidentiecijfers van schizofrenie voor Marokkaanse en Nederlandse patiënten op basis van een standaard interview en een aangepaste versie met cultuurspecifieke instructies. Terwijl er bij gebruik van de cultureel-sensitieve vragenlijst geen significant verschil wordt gezien in de frequentie van schizofrenie onder autochtone en Marokkaanse Nederlanders, blijkt dat het standaard diagnostische interview bij immigranten een bron kan zijn van overmatige registratie van wanen en hallucinaties met een verhoogde kans op misdiagnose.

Daarnaast blijkt dat depressieve symptomen bij deze groep ondergediagnostiseerd worden. Tekleh toonde hiermee aan dat culturele verschillen in de presentatie van emotionele toestanden en psychiatrische symptomen de hoge incidentiecijfers van schizofrenie onder niet-westerse immigranten in Europa en onder Marokkanen in Nederland kan verklaren.

Dit onderzoek benadrukt het belang van voldoende aandacht voor en kennis van de emotionele uitingen en culturele achtergrond van patiënten, benodigd om geobserveerde symptomen correct te interpreteren en om een valide diagnose te kunnen stellen. Zo kan worden voorkomen dat patiënten een adequate behandeling mislopen.

Prof. dr. W. van den Brink (AMC) en Prof. dr. R. S. Kahn (UMC Utrecht) waren de promoteren. Co-promotor was Dr. J. M. Havenaar (Universiteit Utrecht).

Tekleh publiceerde onder ander in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Daarnaast werd haar onderzoek opgepakt door diverse online media.

lees ook:

proefschrift
artikel in Tijdschrift voor Psychiatrie