Binnen GGz Centraal zijn verschillende onderzoeken afgerond met aan de praktijk gerelateerde resultaten.

Hieronder vindt u een greep uit deze resultaten, het effect in de huidige praktijk, de verbonden onderzoekers en eventueel andere relevante informatie.

Van nachtmerrie tot nachtrust, promotieonderzoek A. Schagen, 2016
De werkzaamheid van Imagery Rehersal Therapie (IRT) voor nachtmerries bij patiënten met psychiatrische problematiek. 

Versnellen effect gedragstherapie, promotieonderzoek M. Klein Hofmeijer-Sevink, 2016
In dit promotieonderzoek is gekeken naar de comorbiditeit van angststoornissen en een mogelijke verbetering middels D-cycloserine in de huidige behandeling van de paniekstoornis.

‘Let’s talk about sex!’, onderzoek N. Roussel, 2015
Onderzoek met als focus het bespreken van seksualiteit met patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Vroegdetectie bewegingsstoornissen, promotieonderzoek T. Mentzel, 2015
Promotieonderzoek naar bewegingsstoornissen bij psychiatrische problematiek en nieuwe objectieve meetmethodes om deze vast te stellen.

Minder overdiagnose bij Marokkaanse patiënten, onderzoek T. Zandi, 2014
Promotieonderzoek naar het belang van cultuur-sensitieve diagnostiek om overdiagnose van psychotische stoornissen bij Marokkaanse patiënten te beperken.

Risico’s Risperidon gebruik bij jongens, promotieonderzoek Y. Roke, 2013
Een promotieonderzoek naar de risico’s van Risperidon gebruik bij jongens met een autisme spectrumstoornis en/of gedragsstoornis.