Liselotte Verhoeven richt zich in haar onderzoek op de werkzaamheid van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij auditieve intrusies.

Deze therapievorm wordt tot noch toe met name toegepast bij indringende beelden (visuele intrusies). De resultaten van dit onderzoek kunnen wellicht nieuwe mogelijkheden voor EMDR-toepassing aantonen, zoals het toepassen van EMDR bij mensen die last hebben van stemmen horen.

EMDR is een vorm van therapie die veel wordt toegepast bij patiënten die last hebben van post traumatische stressklachten (PTSS). Deze therapie lijkt werkzaam te zijn door het belasten van het werkgeheugen tijdens het ophalen van een nare herinnering. Tot nu toe wordt EMDR gebruikt bij visuele beelden (nare plaatjes) die patiënten in hun hoofd hebben. Niet eerder werd gewerkt met puur materiaal wat mensen horen, zoals bijvoorbeeld de geheugenrepresentatie van stemmen (auditieve hallucinaties). De vraag bij dit onderzoek is of en in hoeverre ook auditief beladen intrusies, zoals stemmen horen, minder emotioneel en beladen kunnen worden met behulp van EMDR. Daarnaast willen we toetsen of visueel belasten (oogbewegingen) tijdens de EMDR gunstiger is bij visuele beelden en auditief belasten (terug tellen) tijdens de EMDR bij auditieve intrusies.

Mocht een effect worden gevonden, dan kan dit leiden tot een belangrijke uitbreiding van de toepassingsgebieden van EMDR, namelijk bij auditieve hallucinaties (stemmenhoorders) en bij traumatische herinneringen die vooral auditief zijn opgeslagen. Dit betekent een enorme shift in behandelinterventies bij mensen die last hebben van  auditieve hallucinaties of intrusies.

Sinds november 2015 zijn Liselotte Verhoeven (werkzaam bij GGz Centraal) en Suzy Matthijssen (werkzaam bij Altrecht en PHD student bij Universiteit Utrecht) gestart met de inclusie van patiënten.

Heeft u patiënten die voldoen aan de diagnose PTSS (post traumatische stress stoornis) of die last hebben van het horen van stemmen?

Neem dan contact op met Liselotte Verhoeven (l.verhoeven@ggzcentraal.nl) of Suzy Matthijssen (s.matthijssen@altrecht.nl) en we kijken of uw patiënt mee kan doen. Binnen een week wordt contact met de patiënt opgenomen. Patiënten worden tot en met juni 2016 geïncludeerd. Deelname aan het onderzoek is kosteloos en wordt op locatie waar de patiënt in behandeling is uitgevoerd. Het is een eenmalige interventie, die 60 tot 90 minuten duurt.