Frank Kruisdijk is psychiater en promoveerde in februari 2020 op zijn onderzoek naar beweging bij ernstige (depressieve) ggz-patiënten.
Het effect van bewegen bij ernstig depressieve patiënten in de gespecialiseerde ggz was in beperkte mate hoogwaardig onderzocht. Aanvullend onderzoek bleek noodzakelijk. Daarom startte Frank Kruisdijk zijn promotie onderzoek dat bestond uit twee delen: enerzijds onderzocht hij de effectiviteit van een beweeginterventie bij ernstig depressieve patiënten in de dagelijkse klinische GGZ praktijk; anderzijds werd de mate van fysieke activiteit en sedentair gedrag (veel en langdurig zitten en liggen zonder te slapen) onderzocht bij langdurig opgenomen patiënten met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA).

In de ‘Effort-D studie’ naar depressie is bij de helft van de 48 deelnemende patiënten bewegingstherapie toegevoegd aan de standaardbehandeling. De bewegingstherapie bestond uit tweemaal per week gedurende één uur hardlopen of Nordic Walking, zes maanden lang. De toegevoegde beweging bleek geen extra verbeterend effect op de mate van depressie te hebben, maar wel op fitheid en risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Mensen met relatief ernstige depressie houden de beweegtherapie vaak niet vol waardoor veel patiënten voortijdig stopten. Intensieve begeleiding vanaf de start van beweegtherapie is essentieel voor het slagen ervan.

Tijdens het tweede deel van zijn proefschrift onderzocht Kruisdijk hoeveel tijd 184 langdurig opgenomen patiënten met EPA zittend of liggend (zonder te slapen) doorbrachten. De patiënten vertoonden 84% van de tijd zittend of liggend gedrag. Door vaker licht intensief te bewegen ervaren patiënten een hogere kwaliteit van leven. Opmerkelijk is dat er geen associatie was gevonden tussen houding (positieve attitude) en zelf-effectiviteit en de gemeten fysieke activiteit. Dit benadrukt opnieuw dat een stimulerende behandelomgeving van groot belang is.
Dit onderzoek onderstreept het belang van het toevoegen van een beweegprogramma aan de reguliere behandeling van ernstig depressieve patiënten, met name om het risico op cardiovasculaire aandoeningen te verminderen, onafhankelijk van het effect op depressieve symptomen. Om de gezondheid van patiënten verder te borgen, adviseert Kruisdijk een multidisciplinair leefstijlprogramma waar het stimuleren van bewegen een belangrijk onderdeel van uit maakt.

Beekman, A.T.F., Supervisor, Hopman-Rock, M., Co-supervisor, External person, Hendriksen, I.J.M., Co-supervisor, External person. Kruisdijk, F.R. (2020). Physical Activity in Clinical Psychiatry: Increasing exercise in major depressive disorder and prevalence of sedentary behavior in severe mental illness.

promotieonderzoek F. Kruisdijk, 2020