Rob Doornebal-Bakker richt zich op het ontwikkelen van persoonlijke behandeling en prognose in de psychiatrie. Deze studie is een pilot met als vervolg hopelijk een volledig onderzoeksproject.

In de psychiatrische diagnose systemen, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) of International Classification of Diseases (ICD), wordt nagegaan of een patiënt voldoet aan een bepaalde psychiatrische diagnose door op een aantal criteria te scoren, waarna een diagnose volgt. Hoewel dergelijke diagnostiek waardevol is, mist deze de invloed van de dynamiek van het dagelijks leven op de symptomatologie en vice versa. De diagnostiek van de DSM/ICD is in zeker zin vrij grof.

Het in het themanummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie uitgewerkte ‘Klinische stagering en profilering’ is een verfijning van de diagnostiek. In dit onderzoek test men een methode om de diagnostiek op individueel niveau uit te werken, wat mogelijk is geworden door de technologische ontwikkelingen.

Met deze nieuwe technologie kunnen wij namelijk wel de invloed van het dagelijks leven op de psychiatrische symptomatologie en vice versa in kaart te brengen, aangezien deze nieuwe technologie patiënten de mogelijk biedt om in het dagelijkse leven zelf hun persoonlijke gegevens in te vullen: (1) waar zij zelf last van hebben, (2) in welke mate, (3) in welke situaties, en (4) welke zorgbehoeften zij zelf hebben.

Onze verwachting is dat deze nieuwe vorm van persoonlijke diagnostiek meer aanwijzingen geeft over effectieve (doeltreffende) behandelingen, dan de DSM of ICD. Bovendien voegen wij naast psychische (mentale) factoren — ook cognitieve en bewegingsfactoren aan de diagnostiek toe, aangezien beiden nauw verwant zijn aan de ontwikkeling van het brein.

Alvorens wij met een groot onderzoek gaan starten, willen wij met deze pilotstudie nagaan of (1) deze studie voor de patiënten haalbaar is, (2) welke toegevoegde waarde persoonlijke psychiatrische diagnostiek levert aan de DSM/ICD, en (3) welke toegevoegde waarde cognitieve en bewegingsfactoren leveren aan psychische factoren (Haalbaar en Praktisch en Persoonlijk).