In samenwerking met het UMCU doet GGz Centraal de Meregaard onderzoek naar de werking van het medicijn Raloxifeen bij schizofrenie spectrumstoornissen (de RAPSODI studie).

In deze studie onderzoeken we of psychotische en negatieve symptomen verminderen en achteruitgang in het denkvermogen vertragen bij patiënten met een psychotische stoornis.

De meeste medicijnen die nu worden voorgeschreven bij patiënten met psychotische klachten hebben weinig effect op het denkvermogen. Achteruitgang van het denkvermogen is echter wel een belangrijk negatief symptoom bij psychotische stoornissen. Het vermoeden bestaat dat oestrogeen een positief effect heeft op zowel het denkvermogen als de psychotische klachten.

Raloxifeen is een kunstmatig oestrogeen en wordt tot nu toe veel voorgeschreven voor botontkalking. Het middel heeft weinig bijwerkingen voor zowel mannen als vrouwen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het hormoon oestrogeen een beschermend effect heeft op de hersenen. Vrouwelijke psychosepatiënten die nog niet in de overgang zijn hebben bijvoorbeeld minder psychotische klachten en functioneren beter dan mannen en oudere vrouwen. Ook blijkt het denkvermogen over het algemeen minder achteruit te gaan bij vrouwen dan bij mannen.

In samenwerking met onder andere het UMCU onderzoekt GGz Centraal de effecten van Raloxifeen bij schizofrenie spectrumstoornissen. Hiervoor wil men 148 patiënten includeren. De proefpersonen gebruiken gedurende 12 weken het onderzoeksmiddel, naast hun normale medicatie. Om te kijken of de symptomen verbeteren worden er tijdens de studie verschillende vragenlijsten afgenomen.

Ook wordt het denkvermogen getest door een aantal taakjes af te nemen en kijken we hoe de hersenen reageren op het medicijn door een hersenfilmpje (EEG) te maken. Aan het einde van de studie zullen we analyseren of raloxifeen inderdaad een effectief medicijn is voor het verbeteren van symptomen en het denkvermogen bij patiënten met een psychotische stoornis.

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen Rob Doornebal via r.doornebal-bakker@ggzcentraal.nl