GGz Centraal wil graag haar competenties verbeteren ten aanzien van psychotische stoornissen, met specifieke aandacht voor bijwerkingen waaronder bewegingsstoornissen en metabole bijwerkingen

Met deze onderzoekslijn geeft GGz Centraal invulling aan een betere behandeling van mensen die vaak langdurig afhankelijk zijn van psychiatrische zorg. Veel patiënten zijn aangewezen op langdurige behandeling met psychofarmaca. Deze psychofarmaca hebben naast hun werking ook bijwerkingen. Het is van groot belang om volgens de huidige kennis te (be)handelen en behandelingen systematisch te evalueren. GGz Centraal stelt zich ten doel om in samenwerking met de Universiteiten van Maastricht en Utrecht een expertisecentrum op te zetten om kennis die we vergaren met wetenschappelijk onderzoek direct beschikbaar te maken in het behandelaanbod voor de patiënt. Dit moet leiden tot betere zorg voor deze kwetsbare groep. Er lopen meerdere promotieonderzoeken binnen deze onderzoekslijn en Peter van Harten heeft een leerstoel ‘Bewegingsstoornissen bij psychose’ aan de Universiteit Maastricht.

Onderzoeksvragen richten zich onder meer op de differentiatie tussen symptomen en bijwerkingen. Genetisch onderzoek kan hier een belangrijk onderdeel van zijn. Bestaande thema’s van bewegingsstoornissen en metabole stoornissen kunnen op basis van nieuwe kennis verder worden uitgebreid.

Mocht je meer willen weten dan kun je per e-mail contact opnemen met de coördinator Jeroen Deenik: j.deenik@ggzcentraal.nl

lopende onderzoeken:

 

  • leefstijlonderzoek: physical activity and sedentary behaviour of inpatients with Severe Mental Illness (SMI) in long-term treatment and the implementation and effects of an lifestyle-intervention. J. Deenik, P. N. van Harten (promotor), I. J. M. Hendriksen (co-promotor TNO), D.  Tenback (co-promotor)
  • bewegingsstoornissen in het psychose spectrum. A. Willems, P. N. van Harten (promotor), D. Tenback, (co-promotor)
  • afbouw van gelijktijdig voorgeschreven eerste en tweede generatie antipsychotica: risico of meerwaarde? M. Shakir, P. N. van Harten (promotor), D. Tenback (co-promotor)
  • kosteneffectiviteit van CYP 2D6 en 2C19 bepalingen bij Antillianen in Curaçao en Nederland. A. Koopmans, P. N. van Harten (promotor), W. Hoek (2e promotor, Parnassia/UMCG), D. Vinkers (co-promotor, psychiater Rotterdam)