De keuze voor een onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen is gebaseerd op de bestaande expertise binnen GGz Centraal.

En we sluiten aan bij de landelijke ontwikkeling om meer te investeren in het wetenschappelijk onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen.

De onderzoekslijn Persoonlijkheidsstoornissen werkt bovenregionaal samen en is aangesloten bij het landelijke Kenniscentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen.

Er lopen meerdere promotieonderzoeken binnen deze onderzoekslijn gericht op ontwikkeling en validering van een diagnostisch meetinstrument in het kader van de ontwikkelingen naar de DSM-5 en op de effectiviteit van een nieuwe vorm van behandeling. Daarnaast lopen er meerdere onderzoeken op het gebied van behandelevaluatie, behandeleffectiviteit en diagnostische instrumenten.

De komende jaren is speerpunt voor de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen: de ontwikkeling van diagnostische instrumenten en de relatie tussen diagnostiek (psychiatrisch, psychologisch), indicatiestelling en behandeling. De ontwikkeling van diagnostische instrumenten gaat in nauwe samenwerking met de onderzoekslijn psychometrie. Er zijn landelijke veel onderzoeken naar de effectiviteit van behandelingen bij persoonlijkheidsstoornissen. Dit richt zich vooral op onderzoek naar de werkzame factoren. Binnen GGz Centraal gebeurt dat in de vorm van evaluaties van (onderdelen van) zorgprogramma’s. Meer geavanceerd onderzoek (o.a. randomised controlled trials) lijkt vooral zinvol in samenwerking met andere behandelcentra via het Kenniscentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen.

Mocht je meer willen weten dan kun je per e-mail contact opnemen met de coördinator Barbara Montagne: b.montagne@ggzcentraal.nl.

lopende onderzoeken

Promotie onderzoek

Onderzoek vanuit opleiding

  • differentieert de narcisme schaal van de NKPV tussen mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis en mensen die dat niet hebben? C. Klatt
  • verstoorde emotieregulatie als voorspeller voor behandelsucces bij een borderline persoonlijkheidsstoornis. B. Montagne, A. de Kock
  • Voorspellende waarde van NEO-PI-R en SCID-classificatie van drop-out bij behandeling. L. Rozemeijer