De onderzoekslijn ontwikkelingsstoornissen is opgezet vanuit het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie.

De focus ligt op autismespectrumstoornissen. Binnen de onderzoekslijn ontwikkelingsstoornissen doen we onderzoek naar de effectiviteit van behandeling en naar bijwerkingen van medicatie bij patiënten met ontwikkelingsstoornissen van 0-100 jaar. De onderzoeken zijn veelal pragmatisch opgezet en hebben als doel een goede vertaalslag naar de praktijk te maken in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe behandelvormen.

Naast de interne onderzoeken nemen we ook deel aan onderzoek van andere instellingen en/of universiteiten.

Wil je meer informatie? Neem dan per e-mail contact op met de coördinator Yvette Roke: y.roke@ggzcentraal.nl.

lopende onderzoeken

  • Het effect van EMDR op cognitief functioneren en emotieregulatie bij jongeren met traumaklachten. J. van der Bij.
  • Zelfmanagement van stressreductie bij clienten met autismespectrumstoornis in een normaal tot hoog IQ. Y. Roke.
  • Gebruik van oudertraining in de klinische praktijk (PAINT-cau project). (Accare).
  • COMETOS onderzoek. COMET bij volwassenen met ASS en/of ADHD. (Dimence).