GGz Centraal richt zich op het bundelen van kennis en streeft ernaar een toonaangevend instituut te zijn met betrekking tot evidence based behandelingen.

We voeren binnen GGz Centraal wetenschappelijk onderzoek uit binnen vier onderzoekslijnen. Hiervoor kozen we, omdat we de bestaande kennis en onderzoekservaring graag optimaal willen benutten en uitbreiden. Het is de bedoeling dat nieuw onderzoek hierop aansluit. Elke onderzoekslijn heeft een eigen coördinator.

Bekijk het onderzoek van de vier onderzoekslijnen:

Daarnaast zijn onderzoeken die niet binnen de vier onderzoekslijnen vallen:

  • effectiviteit van bewegingstherapie bij patiënten met een depressie, F. Kruisdijk, M. Hopman-Rock (promotor, TNO-VUmc), I. Hendriksen (co-promotor, TNO-VUmc), A. Beekman (co-promotor, VUmc).
  • affect disregulatie bij patiënten met een dissociatieve identiteitsstoornis. N. Elmaci
  • PAD-2: psychotic disorders and dissociation: underlying cognitiveand neural mechanisms of dissociation (RUG).
  • Routine Outcome Monitoring for Geriatric Psychiatry & Sciences (ROM-GPS). (UMCG)