Wij richten ons op het bundelen van kennis. En streven ernaar een toonaangevende organisatie te zijn. We bieden graag behandelingen met bewezen effect.

We voeren ons wetenschappelijk onderzoek uit binnen vier onderzoekslijnen. Omdat we de bestaande kennis en onderzoekservaring graag optimaal benutten en willen uitbreiden. Het is de bedoeling dat nieuw onderzoek hierop aansluit. Elke onderzoekslijn heeft een eigen coördinator.

Bekijk het onderzoek van de vier onderzoekslijnen:

Daarnaast zijn onderzoeken die niet binnen de vier onderzoekslijnen vallen:

  • effectiviteit van bewegingstherapie bij patiënten met een depressie, F. Kruisdijk, M. Hopman-Rock (promotor, TNO-VUmc), I. Hendriksen (co-promotor, TNO-VUmc), A. Beekman (co-promotor, VUmc).
  • affect disregulatie bij patiënten met een dissociatieve identiteitsstoornis. N. Elmaci
  • PAD-2: psychotic disorders and dissociation: underlying cognitiveand neural mechanisms of dissociation (RUG).
  • Routine Outcome Monitoring for Geriatric Psychiatry & Sciences (ROM-GPS). (UMCG)