Barbara Montagne is klinisch psycholoog binnen GGz Centraal bij het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen van de Zwaluw & Enk, gespecialiseerde centrum voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.

In 2005 promoveerde Barbara aan de Universiteit Utrecht, haar onderzoek richtte zich op emotieverwerking, specifiek het herkennen van emotionele gezichten door verschillende neurologische en psychiatrische patiëntengroepen. Hiervoor heeft zij onder andere een nieuw instrument ontwikkeld, de ERT (Emotion Recognition Task), welke nu beschikbaar is voor de klinische praktijk. In haar huidige onderzoek staat de verwerking van emoties nog steeds centraal; de focus ligt nu bij een verstoorde emotieregulatie bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Het doel is voorspellers voor behandelsucces te ontwikkelen.

Een borderline persoonlijkheidsstoornis is een ernstige psychiatrische aandoening die veel impact heeft op het dagelijks leven van zowel patiënt als de omgeving. De behandelingen die in de richtlijnen evidence-based zijn, zijn zeker niet werkzaam voor alle patiënten. Patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben grote moeite met het vinden van de juiste behandeling en behandeling is vaak lang en intensief. De kern van de borderline persoonlijkheidsstoornis ligt in een verstoorde hechting wat kan leiden tot ernstige emotieregulatie problemen.

Deze problemen zijn op gedragsniveau uiterst heterogeen en lopen uiteen van extreme emotionele reactiviteit, tot een chronische misinterpretatie van emoties en sterk verstoord emotioneel geheugen. Met dit onderzoek gaan we terug naar de basis en beogen we door het inzetten van de nieuwste technieken het effect van de huidig gangbare behandelmethoden op de losse componenten van emotie regulatie processen te meten om behandelsucces te kunnen voorspellen. Het doel van dit onderzoek is om betere voorspellingen te kunnen doen met betrekking tot behandelsucces voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, waardoor ze eerder en effectiever geholpen kunnen worden.