De training is een onderdeel van Innova training & ontwikkeling Klinisch Pastorale Vorming (KPV).

doel
Doel van deze training is effectieve begeleiding van pastoranten in situaties van verlies en rouw:

 • reflectie op actuele verlies- en rouwtheorieën
 • kennis van de verschillende (spirituele) copingstijlen bij verlies en rouw
 • uitbreiden en verfijnen van de communicatieve en creatieve vaardigheden in pastoraat, preek en groepswerk
 •  professioneel hanteren van eigen verlieservaringen in het werk
 • reflectie op eigen ervaringen in het werk

inhoud

 • Verschillende soorten van verlies, verliesreacties (copingstijlen)
 • KERN en USB (Herman de Mönnink)
 • Het narratieve rouwmodel (Johan Maes)
 • Verschillende begeleidingsvormen (gesprek, ritueel, expressie)
 • Verschillende benaderingen ( contextueel, presentie)

werkwijze
Theorie, (creatieve) oefeningen, filmfragmenten, casuïstiek

tijd en plaats

 • Drie keer een tweedaagse: 2-3 oktober, 30-31 oktober, 27-28 november 2017.
 • Een terugkomdag voorjaar 2018.
 • De training vindt plaats op Zon & Schild te Amersfoort. Overnachting in Kontakt der Kontinenten.

accreditatie
Voor de permanente Educatie PKN 4,5 punten en de VGVZ 10 punten.

kosten
De training kost € 1175,– , inclusief overnachting, broodmaaltijd, reader, koffie en thee.

opleiders
Drs. Karen van Huisstede, verlies en rouwbegeleider, geestelijk verzorger Breda, supervisor.
Drs. Hennie Kievit, KPV-trainer, trainer palliatieve zorg GGZ, supervisor.

aanmelding
U kunt zich tot eind augustus 2017 aanmelden voor deze leergang bij Hennie Kievit, h.kievit@ggzcentraal.nl; telefoon: 033 4609832/4609833.

Nou bent u toch aan het lezen, en dat was niet de bedoeling. Het gaat toch echt om het algemene beeld. Het heeft dus erg weinig zin om verder te lezen want veel spannender wordt het niet. Sterker nog deze tekst wordt gewoon herhaald. Nog steeds aan het lezen? Zelf weten hoor, daar gaan we weer. Dit een fake tekst. Hij is niet bedoeld om te lezen want eigenlijk staat hier helemaal niets. Hij is alleen bedoeld om naar te kijken. Door deze tekst krijgt de lezer een indruk van de typografie en de pagina indeling. En dat is de bedoeling want je kunt met typografie enorm veel kanten uit. Daarom is het belangrijk dat de keuze van het lettertype goed aansluit bij het ontwerp en de uitstraling die het uiteindelijke produkt moet hebben. Dat geldt voor de normale leestekst maar natuurlijk ook in sterke mate voor de koppen, tussen koppen en eventuele intro’s.

*** Plattetekst

*** Plattetekst

**** Tussenkop [Koptekst 3]

*** Tekst en beeld

*** Tekst en beeld

*** Tekst en beeld

**** Tussenkop [Koptekst 3]

*** Plattetekst