training klinisch pastorale vorming

De KPV is al 40 jaar een uniek leertraject voor geestelijk verzorgers en pastores uit alle levensbeschouwelijke tradities. Het biedt de kans om in een kleine groep intensief te reflecteren op het werk en de eigen communicatie. De spiritualiteit, de inspiratie en nieuwe mogelijkheden in het werk worden onderzocht en geoefend. Juist in een beroep, dat een sterk appèl doet op de persoon van de beoefenaar, is dat van grote waarde.
De training is een onderdeel van Innova training & ontwikkeling Klinisch Pastorale Vorming (KPV).

In de KPV gaat het er om, dat u uw ambt/beroep zowel professioneler als persoonlijker leert uitoefenen. Specifieker gaat het om de volgende doelen:

 • verheldering van de professionele en spirituele identiteit
 • bezinning op alle vormen van communicatie in het werk
 • het verbreden en verdiepen van de eigen communicatieve mogelijkheden
 • het leren hanteren van groepsprocessen
 • ontwikkelen van een eigen stijl van leidinggeven en conflicthantering
 • creatief gebruik kunnen maken van uw eigen bronnen
 • leren staan voor wat u te bieden hebt
 • het dagelijks vrij groepsgesprek
 • verbatimbespreking en casuïstiek
 • preekanalyse
 • de religieuze biografie
 • oefeningen spiritualiteit (bibliodrama, creatief schrijven, meditatie)
 • colleges ‘psychiatrie en pastorale psychologie’ (gastdocenten)
 • workshops kunst/schilderen, leiderschap, psychomotorische training (gastdocenten)
 • het schrijven van reflectieverslagen

In 2017 biedt Innova één KPV-training aan:

 • de gebroken training bestaat uit vier blokken van 3 weken
 • de trainingsdagen zijn van maandag tot en met woensdag
 • het eerste blok is van 24 april tot en met 10 mei 2017
 • het tweede blok is van 28 augustus tot en met 13 september 2017
 • het derde blok is in januari 2018 en vierde blok in mei/juni 2018

De kosten voor de KPV-training in 2017 zijn € 6.550,– De kosten zijn inclusief overnachtingen en broodmaaltijden. De warme maaltijd is exclusief. Cursusvoorwaarden zijn van toepassing. Naast het Tine de Jongfonds zijn er vele fondsen die meehelpen om de training te kunnen betalen.

Hennie Kievit: h.kievit@ggzcentraal.nl
033 4609832(833), privé 035 6029149

GGZ Centraal, locatie Zon & Schild
Innova, t.n.v. mevrouw H. Kievit (KPV)
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort

training teamvorming

Voor beginnende en bestaande teams, die de effectiviteit en daarmee de kwaliteit van het team in kerk of organisatie willen vergroten.

(Leer)Supervisie, coaching, teamdagen en advisering, individueel of in groepen.

Het is mogelijk om de trainers in te schakelen voor het uitwerken van een bepaald thema, inspiratiedag of een intervisiedag.

Voor meer informatie neemt u contact op met drs. Hennie Kievit, trainer KPV en supervisor, 033 4609832/4609833 of h.kievit@ggzcentraal.nl

training verlieskunde

Verlies en rouw zijn belangrijke thema’s in het werk van de geestelijk verzorger en de pastor. In deze training onderzoeken we op welke wijze de cliënt of  pastorant omgaat met verlies en rouw, welke copingstijl hij hanteert en op welke wijze de professional hierin kan begeleiden. Actuele verlies- en rouwtheorieën (oa. Maes en De Mönnink), moderne literatuur en eigen ervaringen uit werk en leven wijzen ons in deze training een weg.

Doel van deze training is effectieve begeleiding van pastoranten in situaties van verlies en rouw:

 • reflectie op actuele verlies- en rouwtheorieën
 • kennis van de verschillende (spirituele) copingstijlen bij verlies en rouw
 • uitbreiden en verfijnen van de communicatieve en creatieve vaardigheden in pastoraat, preek en groepswerk
 •  professioneel hanteren van eigen verlieservaringen in het werk
 • reflectie op eigen ervaringen in het werk
 • Verschillende soorten van verlies, verliesreacties (copingstijlen)
 • KERN en USB (Herman de Mönnink)
 • Het narratieve rouwmodel (Johan Maes)
 • Verschillende begeleidingsvormen (gesprek, ritueel, expressie)
 • Verschillende benaderingen ( contextueel, presentie)

Theorie, (creatieve) oefeningen, filmfragmenten, casuïstiek

 • Drie keer een tweedaagse: 2-3 oktober, 30-31 oktober, 27-28 november 2017.
 • Een terugkomdag voorjaar 2018.
 • De training vindt plaats op Zon & Schild te Amersfoort. Overnachting in Kontakt der Kontinenten.
 • Voor de permanente Educatie PKN 4,5 punten en de VGVZ 10 punten.

De training kost € 1175,– , inclusief overnachting, broodmaaltijd, reader, koffie en thee.

 • Drs. Karen van Huisstede, verlies en rouwbegeleider, geestelijk verzorger Breda, supervisor.
 • Drs. Hennie Kievit, KPV-trainer, trainer palliatieve zorg GGZ, supervisor.

U kunt zich tot eind augustus 2017 aanmelden voor deze leergang bij Hennie Kievit, h.kievit@ggzcentraal.nl; telefoon: 033 4609832/4609833.

leergang kunst en theologie

Doel van deze vijfde leergang is o.a. de mogelijkheden van het gebruik van kunst te onderzoeken in liturgie, pastoraat en vorming en toerusting. De opleidingsdagen kennen de drieslag: theorie, casuïstiek en zelf aan het werk met verschillende materialen en werkvormen.

De opleiders zijn dr. Anne Marijke Spijkerboer (predikant, kunsthistorica en publicist op het terrein van kunst en religie); drs. Harbert Booij (beeldend kunstenaar, theologiedocent Windesheim).

De opleiding is voor geestelijk verzorgers, predikanten en kerkelijk werkers.