Inspirerend en vernieuwend … dat zijn onze congressen, symposia, lezingen en workshops .

De opzet is tweeledig:

  • Initiatieven voor lezingen, workshops en symposia kunnen voortkomen uit de zorgprogramma’s van GGz Centraal. Hierbij kan het gaan om vernieuwende behandeltechnieken, interventiemethoden of inzichten.
  • GGz Centraal organiseert met regelmaat zelf kwalitatief hoogwaardige activiteiten rondom een interessant thema.

Altijd gaat het om actuele onderwerpen, bijvoorbeeld over opmerkelijke resultaten van (intern) wetenschappelijk onderzoek of nieuwe, praktisch toepasbare inzichten vanuit de innovatieve projecten van Innova.

Bekijk de agenda

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het congresbureau congresbureau@ggzcentraal.nl