Er zijn diverse projecten van en voor vrijwilligers.

ontmoetingen onderweg – regio Veluwe & Veluwe Vallei
Het doel van ontmoetingen onderweg is het voor langere termijn ondersteunen en realiseren van activiteiten op het gebied van cultuur, zingeving, spiritualiteit en bezieling. Bedoeld voor cliënten, familie, medewerkers van landgoed Veldwijk en bewoners van Ermelo en omgeving om zo verbinding tussen deze groepen te bereiken.
De werkgroep ontmoetingen onderweg startte in 2008 en in het kader van dit project zijn in de loop van de tijd werkgroepen ontstaan en soms ook weer gestopt. Momenteel is de werkgroep Zorgen voor kansen actief.

zorgen voor kansen – regio Veluwe & Veluwe Vallei
De werkgroep Zorgen voor kansen zet zich in om mensen op verschillende manieren kansen te bieden. Dit wil de werkgroep bereiken door verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties.

doe een wens
Cliënten, patiënten en bewoners die langdurig op Veldwijk verblijven worden uitgenodigd hun wens in een daarvoor speciale wensboom te hangen. Samen met de mensen die hun talent willen inzetten, zal de werkgroep Zorgen voor kansen zich inspannen om zoveel mogelijk wensen te vervullen.

het maatjesproject – regio Amersfoort
Het Maatjesproject heeft als doel steun en afleiding te bieden aan cliënten die door hun omstandigheden weinig steun meer hebben, eenzaam zijn en weinig plezierige activiteiten ondernemen. Hierdoor lopen ze een grotere kans, dat allerlei psychische klachten verergeren.

Nou bent u toch aan het lezen, en dat was niet de bedoeling. Het gaat toch echt om het algemene beeld. Het heeft dus erg weinig zin om verder te lezen want veel spannender wordt het niet. Sterker nog deze tekst wordt gewoon herhaald. Nog steeds aan het lezen? Zelf weten hoor, daar gaan we weer. Dit een fake tekst. Hij is niet bedoeld om te lezen want eigenlijk staat hier helemaal niets. Hij is alleen bedoeld om naar te kijken. Door deze tekst krijgt de lezer een indruk van de typografie en de pagina indeling. En dat is de bedoeling want je kunt met typografie enorm veel kanten uit. Daarom is het belangrijk dat de keuze van het lettertype goed aansluit bij het ontwerp en de uitstraling die het uiteindelijke produkt moet hebben. Dat geldt voor de normale leestekst maar natuurlijk ook in sterke mate voor de koppen, tussen koppen en eventuele intro’s.