In het project pillen & seks is een serie interventies ontwikkeld en geïmplementeerd in diverse regio’s en in de opleidingen van GGz Centraal.

Bijwerkingen van psychofarmaca die invloed hebben op de seksualiteit, komen regelmatig voor. Seksueel disfunctioneren heeft uiteraard gevolgen voor de kwaliteit van leven en het zelfbeeld van de persoon in kwestie. Bovendien hebben seksuele functiestoornissen ten gevolge van gebruik psychofarmaca een negatieve invloed op de medicatietrouw.

bespreken
Minder dan de helft van de cliënten bespreekt seksuele functiestoornissen uit zichzelf met de behandelaar. Ook menig behandelaar lijkt te weinig kennis en/ of vaardigheden te hebben bij het behandelen en bespreken van deze delicate problematiek. Onderzoek naar mate van bespreken van seksualiteit door psychiaters en psychiaters in opleiding (Voermanse, 2012) laat zien dat er weinig tijd en aandacht besteed wordt aan seksuele problemen van cliënten en dat seksuele stoornissen vrijwel nooit worden vastgesteld, omdat na het geven van informatie van mogelijke bijwerkingen, dit onderwerp geen goede follow- up krijgt.

interventies
In het project pillen & seks is een serie interventies ontwikkeld, zoals een training, voorlichtingsmateriaal en de filmpjes hiernaast. Ook zijn medewerkers van de polikliniek bijwerkingen van GGz Centraal getraind om deskundigheidsbevordering te geven aan medewerkers (verpleegkundigen, behandelaren en voorschrijvers van medicatie). Zowel kennis over seksuele bijwerkingen, behandelalternatieven als manieren om dit onderwerp te bespreken, komen in de deskundigheidsbevordering aan de orde.

Door kennis over de seksuele bijwerkingen van psychofarmaca te integreren in de opleidingen en de bij- en nascholing, krijgt dit thema structurele aandacht bij de professionals in wording.

Informatie: polikliniekbijwerkingen@ggzcentraal.nl