De meeste opleidingsplaatsen leiden op tot verpleegkundige op mbo-niveau 4.

Ook zijn er enkele plaatsen geschikt voor de opleiding tot verzorgende IG mbo-niveau 3, verpleegkundige hbo-niveau 5.

Tijdens de selectieprocedure  voor een opleidingsplaats wordt uiteraard naar geschiktheid gekeken, maar ook naar welke variant voor u het meest passend is. De meeste opleidingen starten in het voor- en najaar. Kandidaten met een vooropleiding in de zorg kunnen vaak als instromer eerder in de praktijk starten.

Bekijk onderstaande opleidingen:

Deze opleiding leidt op tot verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG).

Voor deze opleiding is een beperkt aantal plaatsen, met name in de regio Ermelo. De opleiding wordt op het ROC Landstede gevolgd. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en leervermogen duurt de opleiding twee of drie jaar. Bij de 2-jarige variant gaat u meteen in de praktijk aan het werk en gemiddeld één dag per week naar school. Dit is de zogenaamde ‘volwassenenvariant’. U krijgt een leerarbeidsovereenkomst en er is sprake van leerlingensalaris.

Bij de 3-jarige variant gaat u eerst voor een periode van zeven maanden naar school (beroeps voorbereidende periode). Er is sprake van een leerovereenkomst en een vergoeding. Na deze zeven maanden ontvangt u het leerlingensalaris.

In beide gevallen gaat u tijdens de opleiding naar meerdere afdelingen.

toelatingscriteria

 • vbo-diploma (minimaal twee vakken op C-niveau en vier vakken op B-niveau),
 • overgangsbewijs van derde naar vierde klas havo,
 • diploma helpende/verzorgende (niveau 2),
 • vmbo kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg.

GGz Centraal biedt de opleiding tot verpleegkundige niveau 4 aan in samenwerking met de ROC’s (Regionaal Opleidings Centrum) Midden Nederland, Utrecht en Landstede, Harderwijk.

BIG
De opleiding leidt op tot het diploma verpleegkundige niveau 4. Het is een zogenaamde brede opleiding en geeft recht op een registratie in het BIG-register (beroepen individuele gezondheidszorg). De beroepstitel verpleegkundige is een beschermde titel. Met het diploma kunt u in de hele gezondheidszorg aan de slag. Bij ons wordt u vooral opgeleid om te werken in de psychiatrie. Dit heet ‘branchegerichte verbijzondering’.

GGz Centraal biedt twee opleidingstrajecten: verpleegkundige niveau 4 verkort en verpleegkundige niveau 4 regulier.

verpleegkundige niveau 4 verkort
De verkorte opleiding start op meerdere momenten per jaar. Hiervoor dient u al een diploma in de zorg te hebben.

De verkorte variant van de opleiding tot verpleegkundige niveau 4 duurt drie jaar.  De verkorte opleiding kunt u volgen als u al eerder een opleiding in de zorg- of welzijnssector hebt gevolgd en het diploma hebt behaald. We houden er rekening mee hoe lang het geleden is dat u de opleiding volgde of afgeronde. Er is geen beroepsvoorbereidende periode (BVP), maar u start direct met het werken/ leren traject.

Toelatingscriteria:

 • diploma verzorgende IG
 • diploma SPW/MMZ 4
 • diploma HBO SPH/MWD
 • overstap BOL-verpleegkunde naar BBL-verpleegkunde

verpleegkundige niveau 4 regulier
Voor leerlingen die niet eerder een opleiding in de zorg hebben gevolgd, start de BBL- opleiding met een vooropleiding van ruim vier maanden. Daarna volgt het werken/leren traject van drie jaar. Tijdens deze periode werkt u op verschillende afdelingen met verschillende doelgroepen of patiëntencategorieën. De reguliere opleiding start in september.

Kandidaten die nog niet eerder een opleiding in de zorg hebben gevolgd komen in aanmerking voor het volledige (reguliere) traject van de opleiding. De opleiding duurt bijna drie en een half jaar, afhankelijk van de vorderingen op school en in de praktijk. De eerste vier en een halve maand van het traject is de zogenaamde vooropleiding. (beroepsvoorbereidende periode, BVP). Hierin komt vooral de basiszorg aan de orde. In deze schoolperiode loopt u tevens twee keer één week stage. U heeft in deze periode een contract op basis van een leerovereenkomst waarin ook sprake is van een vergoeding.

Aansluitend aan de vooropleiding gaat u voor drie periodes van een jaar op diverse afdelingen aan het werk. Daarnaast gaat u gemiddeld een dag per week naar school. Meestal zijn dat drie aaneengesloten dagen per drie weken. Tijdens de opleiding legt u regelmatig toetsen en Proeven van Bekwaamheid af en afhankelijk van de uitkomst gaat u door naar de volgende fase of praktijkleerjaar. Voor de duur van de opleiding krijgt u een leerarbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat het naar school gaan en de leerprestaties gekoppeld zijn aan het werken. Hierdoor is het niet mogelijk om met school door te gaan en met werken voortijdig te stoppen of met werken door te gaan en met school te stoppen.

Toelatingscriteria:

 • minimale leeftijd is 17 jaar en 7 maanden
 • een diploma van minimaal vmbo; gemengde of theoretische leerweg, of havo
 • werkervaring of opleidingen waardoor u toelaatbaar bent op een middelbare
 • beroepsopleiding niveau 4
 • de bereidheid en de mogelijkheid om gedurende de opleiding op verschillende locaties te werken
 • u kunt een contract aangaan van minimaal 28 uur en dit contract kunt u combineren met uw thuisstudie
 • een toets Engels, rekenen en taal maken deel uit van de selectie.

Wij vragen altijd referenties op.

momenteel hebben wij geen vacatures voor verpleegkundigen
Zodra er een vacature is voor een opleidingsplek voor een verpleegkundige, plaatsen wij die op onze vacaturesite.

informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail: praktijkopleiding@ggzcentraal.nl

U kunt bij GGz Centraal de opleiding tot HBO-Verpleegkunde volgen via de deeltijd.

De opleiding HBO-Verpleegkunde onderscheidt zich van de opleiding MBO-Verpleegkunde door extra scholing en verdieping op het gebied van zorgcoördinatie, kwaliteitszorg, consultering en deskundigheidsbevordering. De opleiding is een samenwerking van GGz Centraal en een Hogeschool te Zwolle (VIAA).

verkorte deeltijd variant
Bij GGz Centraal Innova kunt u de verkorte HBO-V opleiding volgen op basis van een leerarbeidsovereenkomst. De opleiding duurt drie jaar. Voorwaarde voor de verkorte variant is dat u in het bezit bent van een diploma verpleegkundige niveau 4 en dat u BIG-geregistreerd bent.

momenteel hebben wij geen vacatures voor verpleegkundigen
Zodra er een vacature is voor een opleidingsplek voor verpleegkundige niveau 5, plaatsen wij die op onze vacaturesite.

informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail: praktijkopleiding@ggzcentraal.nl