Als verpleegkundige of begeleider bent u werkzaam op een afdeling waar we mensen met een psychiatrische ziekte behandelen, verplegen en begeleiden.

U ondersteunt de patiënten door hen te leren omgaan met hun aandoening, zodat zij ondanks hun ziekte zo optimaal mogelijk kunnen functioneren.

Om vast te kunnen stellen welke zorg en behandeling iemand nodig heeft, brengen we de situatie van de patiënt eerst goed in kaart. Samen met andere hulpverleners verzamelt u hierover zoveel mogelijk informatie. Vervolgens begeleidt u de patiënt bij het bereiken van zijn of haar doelen. Een voorbeeld hiervan is een patiënt leren agressief gedrag te beheersen of zelfstandig structuur leren aanbrengen in dagelijkse bezigheden.

U werkt samen met verschillende andere deskundigen zoals psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en andere verpleegkundigen. Met hen voert u regelmatig overleg over de doelen en behandelmethoden.

belangrijke kwaliteiten

  • kunnen reflecteren
  • goed kunnen samenwerken en overleggen
  • flexibel en stressbestendig zijn
  • geduld kunnen combineren met zeker en direct handelen
  • consequent kunnen zijn
  • inlevingsvermogen hebben
  • zowel mondeling als schriftelijk goed informatie kunnen overbrengen
  • stabiele leefsituatie.

Tijdens de opleiding is tevens aandacht voor basiszorg en lichamelijk functioneren. De verzorgende taken zijn in dit beroep sterk afhankelijk van de behandelafdeling.