Tijdens de opleiding krijgt u met meer begeleiders te maken.

Uiteraard is er de nodige begeleiding tijdens de opleiding vanuit school. Ook is er veelvuldig contact en afstemming met de begeleiders in de praktijk.

Binnen GGz Centraal werken we met twee soorten begeleiders.
Elke leerling heeft een werkbegeleider. Dit is iemand die op de afdeling werkt, waar u zelf werkzaam bent en die dezelfde opleiding (bijna) heeft afgerond. De werkbegeleider biedt praktische ondersteuning op de werkvloer.

Daarnaast heeft elke leerling een praktijkopleider die aan de afdeling is verbonden. Deze functionaris bewaakt het leerklimaat op de afdeling, biedt ondersteuning aan de werkbegeleider en bewaakt het methodisch vormgeven van het leerproces van de leerling. De praktijkopleider heeft contact met school en werkt vanuit het opleidingsinstituut Innova van GGz Centraal.

Het doel is dat elke leerling zich ontwikkelt tot een zelfstandige en professionele beroepsbeoefenaar. De begeleiding is gericht op persoons- en beroepsvorming.