GGz Centraal valt onder de CAO GGZ.

vergoeding
Leerlingen ontvangen tijdens de zogenaamde BVP (beroepsvoorbereidende periode) een vergoeding. Er is dan sprake van een leerovereenkomst. Deze vergoeding is gebaseerd op het wettelijk minimum (jeugd)loon. Dit is een bruto bedrag waarop geen loonbelasting en sociale verzekeringspremies worden ingehouden.

salaris
Tijdens de periodes met een leerarbeidsovereenkomst ontvangt u salaris. Dit leerlingensalaris is tenminste het minimum (jeugd)loon en is afhankelijk van het praktijkleerjaar.

Leerlingen die het verkorte traject volgen en al een opleiding in de zorg hebben afgerond ontvangen een salaris gebaseerd op de inschaling van verzorgenden, functiegroep 35. Er worden maximaal zes ervaringsjaren toegekend.

wat biedt GGz Centraal verder?

  • betaling van school- of collegegeld
  • verplichte schoolboeken in bruikleen (na diplomering mag u de boeken houden)
  • uitstekende begeleiding tijdens de opleiding
  • de mogelijkheid tot interne huisvesting tegen geringe vergoeding (alleen locatie Veldwijk te Ermelo).