De A-opleiding werkt binnen Innova samen met de andere opleidingen. Ook buiten GGz Centraal heeft de A-opleiding samenwerkingsverbanden.

Onderzoek en innovatie hebben een aparte binding met de A-opleiding.

consortium midden nederland
De A-opleiding is onderdeel van het Consortium Midden Nederland (samen met de A-opleiding Altrecht en de divisie psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht). Cursorisch onderwijs tijdens het basisdeel van de opleiding wordt vanuit het consortium centraal georganiseerd, waarbij het landelijk onderwijs psychiatrie wordt gevolgd.

samenwerking
GGz Centraal heeft naast de A-opleiding ook de P-opleidingen en de opleidingen tot geriater, tot verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist binnen haar muren. Er is nauwe samenwerking tussen de genoemde opleidingen en er worden gemeenschappelijke refereeravonden georganiseerd.

Op wetenschappelijk gebied wordt er bij het psychoseonderzoek samengewerkt binnen het landelijke onderzoek ‘Geestkracht’, voor angst- en dwangstoornissen is er een samenwerkingsverband met GGz Buiten-Amstel (Vrije Universiteit), Overwaal (Lent), GGz Nijmegen, UMC Maastricht., NOCDA (Netherlands OCD association) en NEDKAD (Nederlands kenniscentrum voor angst en depressie).

onderzoek en innovatie
Onderzoek en innovatie zijn de motor van ons vak en daarom ook nauw met de psychiatrieopleiding verbonden. Bij GGz Centraal verrichten we dan ook veel en baanbrekend onderzoek, onder andere op het gebied van farmacogenetica, psychose en angst- en dwangstoornissen. Altijd in nauwe relatie met de verschillende universitaire centra. In overleg kan de opleiding tot psychiater gecombineerd worden met een promotietraject, volgens een zogenaamde ‘agiko’-constructie. Ook aios die geen promotietraject volgen stimuleren wij om tijdens de opleiding, bijvoorbeeld als deelstage tijdens het aandachtsgebied, deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie over de verschillende onderzoekslijnen, en recente publicaties binnen deze lijnen: lees verder bij het onderdeel wetenschappelijk onderzoek.