Dr. P. Roberto Doornebal-Bakker, psychiater en genetisch epidemioloog, plaatsvervangend opleider en opleider aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie

Rob Doornebal-Bakker studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn interesse voor psychiatrie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs bestond al vroeg.

Tijdens zijn studie geneeskunde deed hij samen met dr. A.J. Kuiper een studie naar de beleving, ervaring en tevredenheid van de behandeling bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie aan de Vrije Universiteit. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen leidde tot het invoeren van prospectief kwaliteitsonderzoek binnen dit team. Vervolgens deed hij naast de co-schappen genetisch onderzoek naar antigeen-presenterende cellen bij de afdeling Celbiologie en immunologie onder leiding van prof.dr. E.C.M. Hoefsmit.

Rob is 23 mei 2012 aan de Universiteit van Maastricht gepromoveerd op het onderwerp ‘Drug-induced movement disorders in long-stay psychiatric patients – Genetic and non-genetic risk factors: A prospective study’. Het doel van zijn proefschrift was het analyseren van de frequentie van bewegingsstoornissen door medicatie en hun genetische en niet-genetische risicofactoren. De doelgroep bestond uit langdurig opgenomen patiënten met een chronische psychiatrische aandoening en langdurige behandeling met antipsychotica.

Naast zijn werk als opleider en onderzoeker, is Rob als psychiater verbonden aan de poli bijwerkingen en is hij geneesheer-directeur.

Contact: Dr. P. Rob Doornebal, deelopleider volwassenenpsychiatrie en plaatsvervangend opleider, r.doornebal-bakker@ggzcentraal.nl