Korte profielschets Dr. Maureen M.J. Smeets-Janssen, ouderenpsychiater, deelopleider ouderenpsychiatrie

Maureen Smeets studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Tijdens de studie volgde ze gedurende 3 maanden een wetenschappelijke stage in het Royal Liverpool Hospital, Groot-Brittannië, en deed hier onderzoek naar de rol van de α2-adrenerge receptor bij verstoorde vaatwandreactiviteit in Type 1 diabetes mellitus.

Na het behalen van het artsexamen werkte ze als assistent in opleiding aan promotie-onderzoek op het gebied van Type 1 diabetes mellitus bij de vakgroep endocrinologie van het VU medisch centrum te Amsterdam. Haar promotie-onderzoek had als onderwerp de invloed op frequentie en herkenning van hypoglycemie van somatische factoren (hormonale tegenregulatie en verschillende insuline behandelschema’s) en psychologische factoren (kenmerken van symptoomherkenning zoals locus of control en effecten van training). Ze promoveerde in 2000.

Na haar promotie deed ze klinische ervaring op in de psychiatrie als anios bij GGZ inGeest/VU medisch centrum en volgde hier vervolgens de opleiding tot psychiater. Tijdens de opleiding tot psychiater werkte ze mee aan de dataverzameling van de ‘SOUL’ studie (Schizofrenie op Oudere Leeftijd, promotie-onderzoek van ouderenpsychiater P.D. Meesters) en verrichtte een deelonderzoek naar Theory of Mind verschillen tussen patiënten met early-onset en late-onset schizofrenie, in het kader van de life span hypothese van schizofrenie.

Na voltooien van de opleiding tot psychiater bekwaamde ze zich verder in de ouderenpsychiatrie, werkte op de ouderenkliniek en polikliniek ouderen van GGZ inGeest/VUmc, en vanaf 1 maart 2010 op de ambulante afdeling ouderen van GGz Centraal Hilversum. Haar klinische specialisatie is de gerontopsychiatrie, in het bijzonder de behandeling van depressieve stoornissen bij ouderen, met biologische behandelmethodes en indien mogelijk met interpersoonlijke psychotherapie. Binnen de opleiding psychiatrie van GGz Centraal is ze werkzaam als deelopleider ouderenpsychiatrie.

Contact: Dr. Maureen M.J. Smeets-Janssen, deelopleider ouderenpsychiatrie, m.smeets-janssen@ggzcentraal.nl