Dhr. Dik van Leeuwen, kinder- en jeugdpyschiater Fornhese, deelopleider aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie

Dik van Leeuwen studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werkte als arts-assistent eerst bij de volwassenen en acute psychiatrie van de GG & GD te Amsterdam (“de rijdende psychiater”) voordat hij in 1985 met de opleiding psychiatrie in het Academisch Ziekenhuis Utrecht begon.

Na de basisopleiding psychiatrie heeft hij in Utrecht ook zijn keuzejaar en de interne aantekening kinder- en jeugdpsychiatrie ingevuld. In het laatste deel van de opleiding heeft hij een plaats als consulent kinder- en jeugdpsychiater bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis voorbereid. Daar heeft hij vervolgens tot 1996 “gepionierd” in de Psychosociale Afdeling, naast een positie als staflid bij de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie.

In die laatste functie heeft hij meegewerkt aan het promotieonderzoek van prof. dr. R. J. van der Gaag in de follow-up bij jongeren en volwassenen met een multiple complex developmental disorder (McDD).

Bij Fornhese Amersfoort was hij achtereenvolgens hoofd van de polikliniek kinderpsychiatrie, van het programma 6-12 jaar en hoofd van het zorgprogramma 24-uurs acute kinder- en jeugdpsychiatrie.

Hij was nauw betrokken bij het inhoudelijk inrichten van opeenvolgende elektronische patiëntendossiers, het herinrichten van Fornhese vanuit het primaire proces (Business Process Redesign) en het voorbereiden van de bovenregionale kinder- en jeugdpsychiatrie in GGz Centraal na de fusie tussen Meerkanten en Symfora groep.

Dik heeft als consulent gewerkt in de orthopedagogiek, in het speciaal onderwijs en in de zorg voor Licht Verstandelijk Beperkte jongeren.

Andere nevenfuncties waren: bestuurslid kinderconsultatieplatform, gastdocent post-HBO opleiding kinderfysiotherapie, lid van de commissie inter-institutionele toetsing Kinder- en Jeugdpsychiatrie van GGZ Nederland, voorzitter commissie medicatierichtlijnen Symforagroep Fornhese, Lid kerngroep ADHD bij kinderen en jeugdigen van Medisch Coördinerend Centrum Eemland.