Op deze pagina vindt u algemene informatie over en het onderwijsprogramma van de basisopleiding tot psychiater.

secundaire arbeidsvoorwaarden
Tijdens de basisopleiding kunt u meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en u certificeren voor elektronconvulsieve therapie (ECT). Elke arts in opleiding tot specialist heeft een eigen budget dat aan congresbezoeken gespendeerd kan worden. In de eerste drie jaar bezoekt u eenmalig de annual meeting van American Psychiatric Association (APA) in de VS.

cultuur en omgeving
Naast de zuiver medisch psychiatrische aspecten van het vak is er veel aandacht voor culturele en omgevingsfactoren en de wisselwerking daartussen. We werken aan persoonlijke vorming zowel op het gebied van de attitude als psychiater als op wetenschappelijk gebied. In het onderwijs gaat het ook over de somatische aspecten van het psychiatrievak en over psychologie. In aanvulling op het algemene (regionale, consortium) onderwijs komt dit aan de orde binnen het lokale onderwijs en door cultuuravonden bij de opleider thuis. De opleiding wordt afgesloten met een eindreferaat.

uitgangspunt
Uitgangspunt is dat de arts in opleiding leert het vak psychiatrie zelfstandig in al haar facetten uit te voeren, goed op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen en relevante literatuur kritisch weet te beoordelen. Het uiteindelijk doel van de opleiding is het afleveren van vakbekwame, competente medisch specialisten.

opbouw basisprogramma
De start is per 1 april of 1 oktober. Het basisgedeelte van de opleiding volgt het landelijk onderwijs in Amersfoort, locatie Zon & Schild. Daarnaast geven we intern onderwijs in Ermelo, locatie Veldwijk. Voor het landelijk onderwijs in Amersfoort volgt u modules, verdeeld over vijf semesters. U sluit iedere module af met een toets. Voor meer informatie over het landelijke psychiatrieonderwijs in Amersfoort verwijzen wij u naar het onderwijssecretariaat.

onderwijsprogramma tijdens de basisopleiding
Naast het consortiumonderwijs dat elke donderdagochtend plaatsvindt, is er een lokaal onderwijsprogramma bestaande uit de volgende onderdelen:

  • wekelijkse klinische presentaties
  • maandelijks literatuur referaten en somatisch onderwijs
  • gespreksvaardigheid
  • psychodynamisch onderwijs
  • beleidspsychiatrie
  • medische statistiek
  • neuropsychologie

Naast de maandelijkse refereeravonden zijn er drie à vier referaten per jaar op de woensdagochtend, waar een specialist in een deelgebied van de psychiatrie een lezing geeft. Deze lezingen hebben het karakter van een workshop. In de zomer is er een meer algemeen aanbod, bestaande uit onder meer boek- en filmbesprekingen over de voor de psychiatrie relevante onderwerpen.

secretariaat
algeheel en basisgedeelte van de opleiding
Karin van Geelen, telefoon 0341 566564, k.vangeelen@ggzcentraal.nl.