lopende projecten

U bent hier :Home/werken & leren/innovatie/lopende projecten

Vernieuwing vindt continue plaats. Onder andere in de vorm van innovatieprojecten. Bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd door medewerkers, cliënten en naasten.

Op dit moment lopen de volgende projecten:

Meer weten over een van deze projecten?
Neem gerust contact op met Katinka Hellweg, coördinator innovatie bij GGz Centraal: k.hellweg@ggzcentraal.nl

Voor naastbetrokkenen en mantelzorgers brengen wij relevante adressen in de regio in kaart.

Met de te ontwikkelen e-health-medicatiemodule kunnen we voor- en nametingen van medicatie-effecten, klachten, gedrag en bijwerkingen eenvoudig registreren in de e-health omgeving mijnggzcentraal.nl.

Het herkennen van emotionele gezichten is een vaardigheid die getraind kan worden. Hierdoor kunnen contacten met andere mensen soepel verlopen, waar het nu vaak nog misgaat.

We maken een animatiefilm om cliënten voor te bereiden op de diagnostiekdag, om mensen goed te informeren en spanningen weg te nemen.

Door het inzetten van nieuwe technologie en een nieuwe theorie meer inzicht en zelf management van patiënten – en crisis voorkomen!

Een vroege interventie en nieuwe behandelmethode voor jonge mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

In deze cursus gaan wij regionale netwerkpartners helpen om kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van psychische gezondheid. Hiermee bevorderen wij het tijdig signaleren van, en direct eerste hulp bieden bij, psychische nood. We starten dit project in de regio Eemland met het idee om bij succes ook in andere regio’s MHFA aan te bieden.

Op onze afdeling voor ouderenpsychiatrie in Ermelo gaan we de sociale robot paro inzetten om cliënten te activeren en om de communicatie te stimuleren.

In een pilot onderzoeken wij of deze nieuwe tests leiden tot snellere inzet van de juiste behandeling op een acute opnameafdeling dan huidige urinetests.

In deze pilot onderzoeken wij of de veelbelovende Virtual Reality Exposure Therapie meerwaarde heeft voor onze cliënten. We werken hierin samen met GGZ Friesland/Vider.

Een combinatie van zelfhulp en peer-support, gefaciliteerd door GGz Centraal. Mede door een subsidie van het Chevallierfonds, eigen bijdragen van de regio’s en innovatiebudget konden we 2017 starten met de opleiding van facilitators en het implementatietraject van WRAP in alle regio’s van GGz Centraal.