Vernieuwing vindt continue plaats. Onder andere in de vorm van innovatieprojecten. Bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd door medewerkers, cliënten en naasten.

Op dit moment lopen de volgende projecten:

Meer regie over stress. Dat is wat cliënten graag willen.
> Lees hier meer over de stresssignalerings app SAM

Virtual reality binnen de behandeling heeft veel voordelen. In plaats van ‘praten over’ de zaken waar je tegenaan loopt, oefenen we meteen op een veilige manier binnen een gecontroleerde omgeving. Op deze manier kun je het geleerde gelijk in de praktijk toepassen! Wel zo handig en effectief natuurlijk.

GGz Centraal heeft haar aanbod uitgebreid met een digitale polikliniek! Online specialistische ggz met behapbare behandeldoelen. Met direct en hoog intensief behandelcontact, uitgevoerd door een multidisciplinair behandelteam. Met resultaat in maximaal 3 maanden. De kenmerken van ons nieuwe digitale zorgaanbod!

> Kijk hier voor meer informatie

Het herkennen van emotionele gezichten is een vaardigheid die getraind kan worden. Hierdoor kunnen contacten met andere mensen soepel verlopen, waar het nu vaak nog misgaat.

We hebben een  animatiefilm om cliënten voor te bereiden op de diagnostiekdag, om mensen goed te informeren en spanningen weg te nemen.

> Bekijk hier de animatiefilm.

Door het inzetten van nieuwe technologie en een nieuwe theorie meer inzicht en zelf management van patiënten – en crisis voorkomen!

In deze cursus gaan wij regionale netwerkpartners helpen om kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van psychische gezondheid. Hiermee bevorderen wij het tijdig signaleren van, en direct eerste hulp bieden bij, psychische nood. We starten dit project in de regio Eemland met het idee om bij succes ook in andere regio’s MHFA aan te bieden.

In een pilot onderzoeken wij of deze nieuwe tests leiden tot snellere inzet van de juiste behandeling op een acute opnameafdeling dan huidige urinetests.

Beeldscherm-tafel die interactie en communicatie met cliënten van het centrum voor ouderen stimuleert.