Vernieuwing vindt continue plaats. Onder andere in de vorm van innovatieprojecten. Bedacht, uitgewerkt en uitgevoerd door medewerkers, cliënten en naasten.

Op dit moment lopen de volgende projecten:

Voor naastbetrokkenen en mantelzorgers brengen wij relevante adressen in de regio in kaart.

Het herkennen van emotionele gezichten is een vaardigheid die getraind kan worden. Hierdoor kunnen contacten met andere mensen soepel verlopen, waar het nu vaak nog misgaat.

We maken een animatiefilm om cliënten voor te bereiden op de diagnostiekdag, om mensen goed te informeren en spanningen weg te nemen.

Door het inzetten van nieuwe technologie en een nieuwe theorie meer inzicht en zelf management van patiënten – en crisis voorkomen!

In deze cursus gaan wij regionale netwerkpartners helpen om kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van psychische gezondheid. Hiermee bevorderen wij het tijdig signaleren van, en direct eerste hulp bieden bij, psychische nood. We starten dit project in de regio Eemland met het idee om bij succes ook in andere regio’s MHFA aan te bieden.

In een pilot onderzoeken wij of deze nieuwe tests leiden tot snellere inzet van de juiste behandeling op een acute opnameafdeling dan huidige urinetests.

In deze pilot onderzoeken wij of de veelbelovende Virtual Reality Exposure Therapie meerwaarde heeft voor onze cliënten. We werken hierin samen met GGZ Friesland/Vider.

Beeldscherm-tafel die interactie en communicatie met cliënten van het centrum voor ouderen stimuleert.