Als je te maken hebt met psychische klachten, worstel je soms ook met je lichamelijke gezondheid en welzijn. Bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen zijn lichamelijke gezondheidsproblemen zelfs de hoofdoorzaak van een sterk verkorte levensverwachting.

Het is niet makkelijk om daar verbetering in aan te brengen. Het kan lastig zijn om de motivatie te vinden voor een gezonde en actieve leefstijl. Daarnaast vergroot medicatie vaak de kans op gewichtstoename en andere bijwerkingen zoals sterke hongergevoelens. Deze bijwerkingen kunnen leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en andere complicaties. Juist door dit soort uitdagingen is aandacht voor leefstijl iets wat continu aandacht vergt.

Bij GGz Centraal zetten we ons daarom al een aantal jaren actief in op dit gebied en zijn we continu op zoek naar de beste manieren om de lichamelijke gezondheid te monitoren, te verbeteren én vervolgens ook te behouden. Wij hebben verschillende initiatieven gebundeld die kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Het screenen op somatiek en bijwerkingen van psychofarmaca van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is een speerpunt van GGz Centraal. In alle regio’s zijn opgeleide leefstijlcoaches die leefstijlbegeleiding aanbieden aan patiënten. In 2015 en 2016 werd de Somatische mini Screen geïntroduceerd en geïmplementeerd waardoor alle patiënten op somatische risico’s en complicaties gescreend kunnen worden. Worden er risico’s geconstateerd dan kunnen patiënten verwezen worden naar de polikliniek bijwerkingen en/of leefstijlcoaching.

Op de afdelingen voor langdurige zorg op Zon & Schild is in 2013 een behandelwijze ontwikkeld met specifieke aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl en daarmee een betere lichamelijke gezondheid. Alle betrokkenen (patiënten, behandelaren, verpleegkundigen, naasten en ondersteunende diensten (zoals paramedici, activiteitenbegeleiders, voedingsdienst en geestelijk verzorgers) hebben gezamenlijk één doel voor ogen: het vergroten van welzijn en autonomie van de mensen in behandeling. Vanuit dat perspectief werkt iedereen mee aan deze nieuwe manier van behandelen, met een weekprogramma gevuld met gezondheidsbevorderende activiteiten. Het effect van de leefstijl-bevorderende behandeling is gemeten middels wetenschappelijk onderzoek en heeft zeer positieve resultaten laten zien (zie hieronder). Op basis hiervan is in 2017 op Veldwijk in Ermelo gestart met de implementatie van deze werkwijze en is in de regio Veluwe en Veluwe Vallei een pilot gestart met leefstijlbevorderende begeleiding in beschermde woonvormen. Lees het artikel  over leefstijl dat geschreven is in het kader van Resultaten vertellen.

Het promotieonderzoek van Jeroen Deenik richt zich op de beweging en leefstijl bij mensen met een Ernstig Psychiatrische Aandoening (EPA). Hij richt zich hierbij op het evalueren van de leefstijlbevorderende behandeling bij een grotere groep mensen met EPA die langdurig opgenomen zijn. Hierbij kijkt hij naar de effecten van de behandeling op fysieke en mentale gezondheid,functioneren en medicatiegebruik, maar ook naar de implementatie en uitvoering ervan. Op die manier ontstaat een goed beeld van de gezondheidswinst die behaald kan worden met een leefstijlinterventie en de beïnvloedbare factoren voor het breder implementeren van een gezonde leefstijl binnen deze doelgroep. Lees meer over het leefstijlonderzoek.

Voor nieuwe leerlingen verpleegkunde is leefstijl onderdeel van hun opleiding. Door zich in eerste instantie zelf te bevragen op hun eigen (on-)gezond gedrag, leren de opleidelingen zich te verplaatsen in de uitdagingen van hun patiënten en cliënten. Van daaruit ondervinden zij hoe zij anderen in verandering van dat gedrag kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering.

De FACT-teams van Ermelo, Almere en Amersfoort-Noord doen mee aan een landelijke studie die een leefstijlinterventie voor deze doelgroep onderzoekt  (de SMILE studie). 

meer info

Meer informatie? Neem contact op met leefstijl@ggzcentraal.nl