Bij GGz Centraal zijn in de afgelopen jaren vele innovatieprojecten uitgevoerd door medewerkers, cliënten en naasten. Hieronder kunt u een aantal projecten terugzien.

Het archief van innovatieprojecten wordt beheerd door de coördinator innovatie. Hier een korte impressie van projecten die inmiddels afgerond en voor een groot deel geïmplementeerd zijn:

Meer weten over een van deze projecten?
Neem dan contact op met Aleid Kerkmeer, hoofd ICT & innovatie bij GGz Centraal: a.kerkmeer@ggzcentraal.nl

Vanuit het Centrum voor ouderenpsychiatrie op Veldwijk wordt er een spreekuur ‘ouderen en alcohol gehouden’. Deze is gestart als innovatieproject en nu is een goedlopend regulier aanbod.oom.

In dit project zijn de mogelijkheden om beeldbellen in te zetten in e-Health onderzocht en is de meerwaarde geëvalueerd. In het meerjarenplan e-health zijn de resultaten meegenomen. Veilig beeldbellen wordt nu organisatiebreed geïmplementeerd. syndr

Door ons online clientenpanel is het mogelijk om onderzoek te doen onder onze cliënten, naasten en andere geïnteresseerden. Met hun deelname helpen de leden van het cliëntenpanel de kwaliteit van de zorg binnen GGz Centraal verder te verbeteren.

In dit project is Competitive Memory Training (COMET) getest als nieuw behandelaanbod van het Marina de Wolf Centrum te Ermelo. Na een succesvolle pilot is COMET nu opgenomen in het reguliere aanbod.ed heeft op het zogenaamde dementieel

Een online tool die ontwikkeld is om cliënten en trajectbegeleiders te ondersteunen bij het solliciteren. Het geeft perspectief, empowerment en vergroot de kansen op participatie! Het is tevens voor iedereen interessant om te gebruiken om je C.V. aan te vullen met je wensen, kwaliteiten en mogelijkheden

Aanleiding voor dit project is een praktijkvoorbeeld van een cliënt waaruit bleek dat er bij opname geen informatie beschikbaar was over mogelijkheden van dierenopvang. In de korte projectperiode werd informatie over opvangmogelijkheden in de regio beschikbaar gemaakt.

De digitale coach is een smartphone applicatie die cliënten met een obsessieve impulsieve stoornis in hun dagelijks leven ondersteunt door gepersonaliseerde feedback. Zie de video voor een presentatie van de ontwikkelde app.

Het Bopz proces (de wet die tot en met 31-12-2109 van kracht was) overzichtelijk en handzaam in een app, altijd beschikbaar, gemakkelijk te actualiseren en te delen met collega instellingen. Zoek op ‘dwangwijzer’ in de app store of de playstore.

In 2020 hebben we de wvggz wijzer ontwikkeld. Hierin is wet overzichtelijk en handzaam in een app altijd beschikbaar, gemakkelijk te actualiseren en te delen met collega instellingen. Zoek op ‘wvggz wijzer’ in de app store of de playstore.

De dwangwijzer app blijft nog in de lucht in het overgangsjaar van Bopz naar Wvggz (2020).

Creëren van een online behandelcommunity voor deeltijdcliënten van de afdeling ouderen in Flevoland. In deze behandelcommunity wordt begeleiding op afstand verleend en kunnen cliënten eenvoudig contact met elkaar opnemen. Het project is een samenwerking tussen GGz Centraal, Yooom en het CMO, mede gefinancierd door een subsidie van ZonMw.

Een combinatie van zelfhulp en peer-support, gefaciliteerd door GGz Centraal. Mede door een subsidie van het Chevallierfonds, eigen bijdragen van de regio’s en innovatiebudget konden we 2017 starten met de opleiding van facilitators en het implementatietraject van WRAP in alle regio’s van GGz Centraal.

Vanuit een eigen kantoor dragen vrijwilligers klussen aan die cliënten kunnen uitvoeren. Cliënten krijgen een vergoeding voor elke klus. Zie hier een prachtige mini-docu over het KOM.

In dit innovatieproject is onderzocht hoe de methode ‘moreel beraad’ ingezet kan worden binnen GGz Centraal, het spel ‘moreel beraad’ is ontwikkeld en een train de trainer module opgezet. Moreel beraad heeft een vaste plek binnen GGz Centraal.

In dit project is een serie interventies ontwikkeld voor het bespreekbaar maken en de behandeling van seksuele functiestoornissen ten gevolge van medicatie. Er zijn voorlichtingsfilms gemaakt, materiaal en scholing ontwikkeld en geïmplementeerd. Zie ook de website-pagina van de polikliniek bijwerkingen.

Soms kan een snelle bepaling van de Lithium noodzakelijk zijn om verantwoord te beslissen over het beleid.In deze pilot is onderzocht of het gebruik van Medimate-minilab een toegevoegde waarde heeft bij de behandeling van patiënten in een FACT-team die Lithium gebruiken. De meerwaarde bleek matig, en het gebruik ervan wordt niet organisatiebreed geïmplementeerd.

In dit innovatieve project is de psymate app ingezet om de stress van patiënten met een autisme spectrumstoornis in kaart te brengen en daarmee te sturen op toekomstige stressreductie. Na de succesvolle pilot is de psymate geïmplementeerd in het behandelaanbod bij Emerhese.

Vanuit de dienst geestelijke verzorging is in het kader van een innovatieproject de cursus ‘verlies en verlangen, verliesverwerkingsgroep bij schizofrenie’ ontwikkeld en geëvalueerd. De cursus wordt op verschillende locaties aangeboden.

Doel van het project was om zowel cliënten als personeelsleden goed te informeren over alle mogelijkheden die Zon & Schild biedt. Cliënten zijn opgeleid als gids en geven rondleidingen over het terrein

Bij deze afdeling die als proeftuin diende zijn verbluffende resultaten geboekt door lean te gaan werken. Vanuit een groep projectleiders wordt de kennis en kunde verder verspreid over andere afdelingen die zich hiervoor opgeven.

Een vroege interventie en nieuwe behandelmethode voor jonge mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Op onze afdeling voor ouderenpsychiatrie in Ermelo wordt de sociale robot paro ingezet om cliënten te activeren en om de communicatie te stimuleren.