Een grote groep inwoners van de Veluwe met een psychische kwetsbaarheid die voorheen in een instelling woonden, leven steeds vaker in de wijk. Bij het integreren van deze inwoners in de wijk kan een netwerk van professionele en informele ondersteuning een positieve rol spelen.

Het is van belang dat de zorg en informele ondersteuning goed op elkaar wordt afgestemd. Een van de uitdagingen is het op passende wijze stimuleren van de zelfredzaamheid van de inwoners in kwestie, om ook bij een crisis aan de wensen van de inwoner te voldoen.
De vier proeftuinen hebben als doel om de zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) op de Veluwe te verbeteren, om zo:

  • crisissen te voorkomen
  • eigen regie van de inwoner te versterken
  • samenwerking tussen integrale teams te verbeteren
  • zorg op en af te schalen naar behoefte van de inwoner

De proeftuinen moeten de professionals en informele zorg ruimte geven om vorm te geven aan een meer integrale blik binnen de GGZ-keten. Daarnaast krijgen ervaringsdeskundigen een belangrijke plek in het geheel.

De kerngroep GGZ heeft maandag 15 oktober akkoord gegeven om bovenstaande proeftuinen verder uit te werken. In het laatste kwartaal van 2018 worden de proeftuinen opgestart, ze lopen door tot einde 2019.

Wat is de rol van GGz Centraal in de proeftuinen?
In het kader van ‘Vroegsignalering en vinger aan de pols’ heeft de coördinator ‘herstel’ van GGz Centraal subsidie aangevraagd bij ZonMw om consulenten op te leiden die cliënten helpen de hulpkaart / crisiskaart in te vullen.
Rond ‘werken aan de proeftuin Inclusieve straat’ is in Harderwijk de wens/behoefte/klacht vraag van de bewoner omtrent de leefbaarheid en wat maakt dat iemand een goede kwaliteit van wonen en leven ervaart het uitgangspunt. Het FACT team van GGz Centraal biedt ondersteuning waar nodig.
Voor wat betreft ‘integrale samenwerking in de wijk’ biedt GGz Centraal expertise aan de wijkteams/ketenpartners in diverse gemeenten.