verwijzers

U bepaalt samen met uw patiënt of gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig is. Is dit het geval dan kunt u verwijzen naar GGz Centraal

U kunt uw patiënt op 2 manieren aanmelden:

verzendwijze verwijsformulier 

Het verwijsformulier dient per post of fax te worden gestuurd ‘t.a.v aanmeldfunctionaris’ naar de locatie waar de patiënt behandeld wil worden. Het mag niet per e-mail verzonden worden i.v.m. privacy en informatieveiligheid. Bekijk ons werkgebied en een overzicht alle behandellocaties.

spoedeisende hulp 
Is er sprake van een crisissituatie bij uw patiënt, dan kunt u zowel binnen als buiten kantooruren telefonisch contact opnemen met onze crisisdienst.
Het nummer van de crisisdienst is alleen beschikbaar voor verwijzers. Bent u verwijzer, dan hebt  u dit nummer per brief van ons gekregen. 

generalistische basis-ggz of specialistische ggz?
Wanneer verwijst u  naar de generalistische basis-ggz en wanneer naar de specialistische ggz? Welke overwegingen kunt u daarbij maken? Dat is in een handzaam overzicht gezet, zie de infographic hieronder. Klik op deze infograhpic en er opent een (groter) pdf-bestand. 

Voor specialistische ggz kunt u bij ons - GGz Centraal – terecht.

wie mag verwijzen?
De zorgverzekeraars hebben los van elkaar afspraken gemaakt met GGz Centraal over toegestane verwijzers naar de specialistische GGZ.
Klik op onderstaande tabel om een overzicht te krijgen van welke verwijzers bij de afzonderlijke zorgverzekeraar in 2016 zijn toegestaan. 

aanmelden Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie:
telefoon 088 1340400
faxnummer 036 5495460

aanmelden Eemland:
telefoon 033 4609500 
faxnummer 033 4609513

aanmelden Gooi en Vechtstreek:
telefoon 035 6557444
faxnummer 035 6557500

aanmelden Emerhese, autismespectrumstoornis volwassenen: 
Amersfoort, telefoon 033 4603500
Flevoland, telefoon  036 5383250

aanmelden Flevoland, volwassenen en ouderenpsychiatrie:
Almere, telefoon 036 5210230
Lelystad, telefoon 0320 284904

aanmelden centrum voor psychotherapie (Marina de Wolf, Transit, Zwaluw & Enk):
telefoon 0341 566555
fax: 0341 566329