gemeenten

Een paar jaar geleden heeft verandering in wetgeving gezorgd voor een verschuiving van zorgtaken naar de gemeenten. Als het gaat om zorg voor mensen met psychische problematiek dan kan GGz Centraal de gemeente daarbij ondersteunen.

GGz Centraal heeft een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), ook voor kinderen en jongeren. De gemeenten en de ggz staan samen voor de taak om mensen met psychische en psychiatrische problematiek zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom is de samenwerking tussen de gemeenten en GGz Centraal van groot belang. Samen met u bedenken wij oplossingen die passen bij wat er nodig is voor mensen in uw gemeente. 

meer info over

contact 
Voor inhoudelijke vragen die betrekking hebben op kinder- en jeugdpsychiatrie kunt u een e-mail sturen naar: centraalaanmeldpuntfornhese@ggzcentraal.nl
Voor vragen aangaande het berichtenverkeer / facturatie kunt u een e-mail sturen naar: zorgadministratie.fr@ggzcentraal.nl