Na 2 jaar is het pilotproject Ermelo Centraal – bedoeld om de stationsrestauratie vorm te geven – afgerond. De samenwerking tussen de ondernemer Hartger van Diest en GGz Centraal krijgt nu een andere vorm.

Voor de meeste cliënten betekent dit een volgende stap. Voor de één is dit een andere leerwerkplek, voor de ander een studie of een betaalde baan. Over één ding zijn alle betrokkenen het eens: het was een waardevolle en leerzame plek waar je aan je persoonlijke leerdoelen kon werken.

Na de laatste werkdag op vrijdag 20 december 2018 werden – tijdens een afsluitend hapje en drankje – door de ondernemer en medewerkers herinneringen opgehaald en successen gedeeld. De ondernemer heeft de intentie uitgesproken om met GGz Centraal een andere manier van samenwerken te realiseren. Het zal wel wat tijd vergen om dit in goed overleg te regelen. De vacatures die door deze samenwerking zullen ontstaan worden straks bij GGz Centraal aangeboden.