GGz Centraal heeft sinds begin 2017 een Verpleegkundige AdviesRaad (VAR), een adviesraad die de beroepsinhoudelijke belangen behartigt van alle verzorgende en verpleegkundige beroepsgroepen.

Binnen de VAR wordt niet alleen meegedacht over landelijke en lokale ontwikkelingen die invloed hebben binnen onze organisatie, maar worden hierover ook adviezen uitgebracht aan de raad van bestuur. Daarnaast is de VAR een klankbord voor alle werknemers wanneer zij vragen hebben over de verpleegkundige of verzorgende disciplines en wil zij actief meedenken met ontwikkelingen op de verschillende afdelingen/locaties.

Ruud van Nus, voorzitter van de VAR aan het woord

‘Sinds januari 2017 is er een VAR actief binnen GGz Centraal. De VAR bestaat momenteel uit zeven personen vanuit alle regio’s en resultaatverantwoordelijke zorgeenheden. Het is de bedoeling dit aan te vullen tot negen personen. De VAR houdt zich bezig met verschillende ontwikkelingen binnen de zorg die gevolgen hebben op onze dagelijkse werkzaamheden. Er zal invloed uitgeoefend worden op het zorgbeleid door onze beroepsgroep zodat de invoering van nieuwe ontwikkelingen en beleid soepel kan verlopen. De VAR behartigt de belangen van alle verzorgende en verpleegkundige beroepsgroepen, hiermee krijgen wij een grotere stem binnen de organisatie en hebben wij de mogelijkheid om onszelf als beroepsgroep op de kaart te zetten.

speerpunten

De speerpunten waar wij ons op richten:

  • functiedifferentiatie
  • regiebehandelaarschap
  • methodisch werken
  • najaarssymposium op 9 november

hoe leuk is het om te ontwikkelen?!

Natuurlijk willen wij onszelf als beroepsgroep op de kaart zetten en willen we goede (lees de beste) zorg bieden. Hier zetten we ons dan ook continue voor in. Kijk maar naar een paar quotes van leden van de VAR

‘Verbreden van kennis en onderling stimuleren van de beroepsgroep vind ik belangrijk, ik ben betrokken bij de organisatie van het najaarssymposium en denk dat dit hierbij kan helpen’ (Cri-cri Gouw).
Ik vind continue ontwikkeling en verbetering van de zorg belangrijk, toen ik de kans kreeg om me aan te sluiten bij de VAR heb ik hier niet over na hoeven denken’ (Denise Hack).
‘Ik ben enthousiast dat de vakgroep verpleging een doorstart gemaakt heeft  naar de VAR, zodat verbinding onderling in de beroepsgroep gewaarborgd blijft en dat wij elkaar motiveren en stimulerende om de positieve veranderingen binnen het verpleegkundig domein, die veelal ten goede komt  aan de cliënt, verder uit weten te rollen’ (Elly Kievit).

Toch kunnen wij het als VAR niet alleen, daar hebben we ook de medewerkers zelf voor nodig. We willen nl. weten wat er leeft op de verschillende afdelingen/locaties, we willen input over onderwerpen en uiteraard zouden we ook graag willen dat collega’s actief meedenken en of meewerken aan nieuwe adviezen en stukken. Wij roepen daarom ook regelmatig collega’s op om op onze intranetpagina te kijken en met ideeën te komen.

Vragen, tips en ideeën voor de VAR?

Ben je werkzaam bij GGz Centraal en ben je verpleegkundige of verzorgende? Wil jij actief meedenken met de VAR en/of op de hoogte gehouden worden over ontwikkelingen? Meld je dan aan viaverpleegkundigeadviesraad@ggzcentraal.nl. Heb je tips, suggesties of vragen dan zijn wij eveneens via dit e-mailadres bereikbaar. Dat geldt uiteraard ook voor lezers van buiten onze instelling.