Medewerkers in de zorg werken vaak onder pittige omstandigheden. Grote werkdruk, ethische dilemma’s en veel to-do lijsten. Hoe blijf je gezond en met plezier werken? Hierover organiseren Elly Kievit en Cri-cri Gouw namens de verpleegkundige adviesraad (VAR) een symposium voor medewerkers van GGz Centraal.

Ervaren veel collega’s stress en wat is de oorzaak van die stress?
Cri-cri: ‘ Wij horen veel verpleegkundigen over werkdruk en ook dat zij zich daarin onvoldoende gezien voelen. De stress komt door verschillende dingen: de complexiteit van zorg, een toename van administratieve werklast en het gemis van ervaren collega’s. Iedereen voelt de druk van productie, van bedbezetting of patiëntencontacten, dit verhoogt de stress nog eens.’

Wat maakt het werk leuk, waardoor ervaren collega’s werkplezier?
‘Werkplezier kun je uit allerlei kleine situaties halen: een grap met een collega, een succesmoment met een patiënt, een compliment, even genieten van het moment, ontspannen je dienst eindigen, ga zo maar door’, legt Elly uit. ‘Daarbij gaat het er ook om dat je even bij zo’n moment kunt stilstaan en dat je het kunt delen met anderen.’

Waarom is dit zo’n belangrijk thema?
Elly: ‘Wij denken dat het juist in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt heel belangrijk is dat medewerkers zich verbonden voelen met hun collega’s en onze organisatie, ook om voor onze organisatie behouden te blijven. Zo kwamen we op het thema ‘Verminderen werkstress, vergroten werkplezier’ voor het symposium dat de VAR voor de dag van de verpleging organiseert. Tijdens dat symposium hebben we het met elkaar over hoe je stress kunt verminderen voor jezelf maar ook voor je collega’s. We zijn dan met gelijkgestemden bij elkaar en krijgen tips en adviezen waar we zelf misschien nog niet aan hadden gedacht.’ Cri-cri vult aan: ‘Dit onderwerp sluit ook aan bij een van de pijlers in de strategische koers van GGz Centraal: de geïnspireerde medewerkers.’

Hoe kun je voor meer werkplezier zorgen?
Cri-cri: ‘Tijdens het symposium kunnen collega’s workshops volgen die bijdragen aan het vergroten van werkplezier. Denk bijvoorbeeld aan de houding achter je computer. Als je elke keer met pijn in arm, schouder of hoofd naar huis gaat door de administratieve last, kan een betere werkhouding al veel verlichting geven. Verpleegkundigen die onregelmatig werken hebben een onregelmatig eetpatroon. Wat is dan wel of niet handig om te eten? Hoe geniet je meer van de situaties om je heen, hoe blijf je ontspannen in een stressvolle baan: mogelijk heeft Mindfuness of Yoga oplossingen?’

Wie kunnen bijdragen aan meer werkplezier, je leidinggevende, het team, jijzelf?
‘Het gaat om een balans tussen werklast, autonomie en omgeving’, meent Elly, ‘en dat is iets waar je met elkaar verantwoordelijk voor bent. Er is wederkerigheid nodig tussen verpleegkundigen en leidinggevenden. Verpleegkundigen kunnen leidinggevenden betrekken bij dat waar ze behoefte aan hebben.’

Voor wie het symposium precies bedoeld?
Cri-cri: ‘De VAR is er voor alle verpleegkundigen en verzorgenden van GGz Centraal; of je nu in een kliniek werkt of ambulant, of je nu een verzorgende bent, een basisverpleegkundige, regieverpleegkundige, sociaal psychiatrische verpleegkundige of verpleegkundig specialist. De VAR organiseert dit symposium in eerste instantie voor deze beroepsgroepen, maar iedere medewerker van GGz Centraal die zich met deze beroepsgroep kan identificeren is van harte welkom.’
Elly: ‘De jaarlijkse symposia van de VAR – dit is de vijfde – zijn inmiddels een begrip. We horen enthousiaste reacties van collega’s die bij vorige symposia zijn geweest en er is zelfs al sprake van een vaste kern die naar de VAR-symposia komt. Ze komen voor de boeiende sprekers en omdat ze zich aangesproken voelen door het thema. Als medewerkers graag aandacht willen voor een thema en dat thema wordt breed gedragen wordt door de verpleegkundige discipline, dan horen wij dat graag. Misschien wordt dat het thema voor een het volgend symposium. In het najaar organiseren we weer een symposium waarbij de verpleegkunstprijs wordt uitgereikt. Bij dat symposium presenteren verschillende genomineerden hun project, thema of innovatie. Naast een beoordeling door een vakjury zal er dan ook een publieksprijs worden uitgereikt.’