De Inclusief Groep en GGz Centraal (Veldwijk) werken al een paar jaar – lokaal – samen. In de zomer van 2018 startte een pilot tussen de Inclusief Groep en GGz Centraal onder de noemer ‘werkkracht’.

De Inclusief Groep is zowel een werkgever als arbeidsmarkttoeleider en streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waaraan iedereen duurzaam kan deelnemen. En waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal mee kunnen doen.
www.inclusiefgroep.nl

De reden om ‘werkkracht’ te starten is dat in de praktijk bleek dat we elkaar onvoldoende wisten te vinden. Of dat we binnen elkaars expertise aan het werk waren. Dat ging soms ten ten koste van het traject van kandidaat.

de vraag van de kandidaat centraal
Eén van de unieke punten van deze pilot is dat we niet kijken naar een indicatie of vorm van uitkering. Maar naar de vraag van de kandidaat. Door deze samenwerking konden kandidaten vanaf elke trede van de participatieladder instappen. De inbreng van kandidaten kwamen vanuit GGz Centraal door BAR, Werkcentraal  en IPS F-act Ermelo. Vanuit de Inclusief Groep kwam de inbreng vanuit een jobcoach onderdeel Proson en een jobcoach vestiging Inclusief Groep uit Nunspeet.

In een terugkerend overleg bespraken we de casuïstiek. Vanuit onze eigen expertise. Daardoor konden we – bijvoorbeeld – gezamenlijk een aanvraag doen naar de uitkeringsinstantie.

Wat leverde deze samenwerking op?

  • kortere lijnen
  • meer draagvlak binnen beide de organisaties, blijft een aandachtspunt
  • verbreding van beide netwerken, voor de klant
  • werkervaringsplekken waar klanten van start konden
  • klanten met een betaalde baan of mbo-opleiding
  • laagdrempelige instroom, bij gemotiveerde klant kunnen we snel schakelen
  • participatie in de maatschappij

Begin 2019 zijn wij als pilotgroep benaderd door Cedris. Cedris is de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. De leden van Cedris zorgen voor een goede match op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt.

Bekijk het filmpje of lees het artikel: magazine van Cedris, ‘Gluren bij de buren’

Verbinden van verschillende zorgaanbieders levert de kandidaat echt wat op!

Aartjose Kok, IPS Individuele Plaatsing en Steun, team F-ACT Ermelo
Bas-Jan Stoute, hoofdbedrijfsvoering cluster herstel