Zo’n 400 studenten lopen jaarlijks stage bij GGz Centraal.  We proberen om onze mogelijk toekomstige collega’s – in overleg met scholen en teamleiders – op plekken te zetten die echt goed bij ze passen. Hoe leuk is het als dit lukt! Madieke vertelt.

‘In 2015 ben ik gestart met de opleiding maatschappelijke zorg (MZ) 4 bij MBO in Amersfoort. Na anderhalf jaar heb ik het uitstroomprofiel ‘persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen’ gekozen. Vanaf het begin van mijn opleiding wist ik dat ik graag wilde werken in de psychiatrie. Een vriendin liep al stage bij GGz Centraal en  zij vertelde heel enthousiast over haar stageplaats: Oosterhoorn Heesters in Ermelo. Door haar verhalen wilde ik graag mijn derdejaars (eind)stage op deze afdeling lopen! Ik heb in mijn  sollicitatiebrief naar het stagebureau van GGz Centraal dan ook specifiek gevraagd naar een stageplek op De Oosterhoorn. Tijdens een sollicitatiegesprek kreeg ik een rondleiding op de afdeling. Direct besloten we dat ik hier stage zou komen lopen.’

Op mijn eigen manier
‘In september 2017 ben ik begonnen. Ik kwam terecht in een aardig groot team wat in het begin wennen was. Maar ook fijn. Je kunt aan veel collega’s vragen stellen en indrukken en ervaringen delen. Wat hieraan ook prettig  is, is dat iedereen op zijn eigen manier werkt en je dus  steeds een andere werkwijze ziet. Ik werd ingedeeld op een groep. In het begin keek ik vooral mee en leerde ik de afdeling en de mensen kennen. Ik ging steeds iets meer doen. Er was ruimte om taken zelf op te pakken of om wat langer mee te kijken als ik dat prettig vond. In het begin had ik het gevoel ’ik moet het goed doen’. Daar was ik heel erg op gefocust. Voor mij kwam de omslag toen ik me comfortabel genoeg voelde om het op mijn eigen manier te doen. Dat voelde fijn. Je doet hetzelfde als het team en krijgt de ruimte om het op je eigen wijze te doen. Ik had mijn plek gevonden in het team. Dit is heel geleidelijk gegaan. Ik kreeg steeds meer ideeën en nam steeds meer initiatief. Ik merkte dat dit heel goed werkte.

Ik ben er trots op dat ik vanuit mijn rol als begeleider – anders dan vanuit een rol als verzorgende – iets kan betekenen. Mijn aanpak werkt! De dagelijkse verzorging van mensen was wel even wennen. Ik wist vooraf dat het erbij hoorde. Omdat ik het nog nooit gedaan had, was het wel even slikken. Het was best pittig, ook omdat hier tijdens de opleiding weinig praktische aandacht voor was.’

Echt onderdeel van het team
‘Waar ik na mijn stage wilde gaan werken, wist ik niet zo goed. Op een bepaald moment bedacht ik dat ik eigenlijk helemaal niet weg wilde bij GGz Centraal. Dit heb ik aangegeven bij mijn teamleider Jose Hoogenboom. Om te kunnen bedenken wat ik hierna wilde gaan doen binnen de organisatie, ben ik begonnen met een flexcontract voor 4 uur per week.  Uiteindelijk werkte ik een half jaar lang gemiddeld 32 uur op de afdeling Oosterhoorn Heesters. Na dit half jaar kwam een vacature vrij voor een verzorgende. Jose benaderde mij, omdat zij graag een MZ-er in het team wilde. Ik heb er even over nagedacht. Het bevalt me zo goed op de afdeling dat ik heb gesolliciteerd. En..… per 1 januari 2019 ben ik aangenomen als MZ-er op Oosterhoorn Heesters! Ik was een invaller en nu ben ik echt onderdeel van het team en ga ik extra taken krijgen. MZ is meer begeleiden, een taak van mij is om juist dát in te brengen in het team. Zo ontstaat meer diversiteit in ons team. Ook ben ik gestart met een training zodat ik zelfstandig medicatie kan delen.’

‘Ik keek er naar uit om te beginnen in januari…  maar eigenlijk ben ik na mijn stage gewoon nooit meer weggegaan!’