Voor de nieuwbouw langdurige zorg en renovatie van Hebron vond de afgelopen maanden een uitgebreid selectieproces plaats voor de selectie van de beste ontwerpende partij. Uiteindelijk is door de selectiecommissie gekozen voor de combinatie van Van Hoogevest Architecten en Atelier PRO in samenwerking met diverse adviseurs.

De selectiecommissie, bestaande uit Kima van der Meer, Minousch Mulder, Gerda Kleinrensink, Dienke Hedemann, Hans Hoepel, Monique Perquin en Alette Janssen, keek zorgvuldig naar de uitgebreide inschrijvingen en presentaties van vier ontwerpcombinaties. Het bureau Van Hoogevest Architecten heeft ruime ervaring met monumentale gebouwen en heeft in een ver verleden ook (o.a.) Hebron ontworpen. Atelier PRO heeft veel ervaring in de zorg en heeft onder andere ervaring opgedaan in de zorg met het ontwerp van het Meander Ziekenhuis in Amersfoort. De brede deskundigheid en ervaring, de onderzoekende houding en de vernieuwende oplossingen zijn redenen waarom de selectiecommissie voor deze combinatie heeft gekozen. Daarnaast sprak de creatieve en heldere aanpak in het betrekken van medewerkers, cliënten en familie de selectiecommissie aan.
Herman Bakker van Van Hoogevest Architecten wordt de hoofdarchitect voor de renovatie van Hebron. Evelien van Beek is de hoofdarchitect voor de nieuwbouw voor de langdurige zorg. Samen met diverse collega’s van beide bureaus zorgen zij voor een integraal ontwerp van beide gebouwen. Daarnaast zijn adviseurs betrokken van DWA (Installaties & Bouwfysica), Croes (constructies), Basalt (bouwkosten). Johan Sleurink is de verbindende persoon tussen de verschillende disciplines.

De locatie van de nieuwbouw voor de langdurige zorg met op de achtergrond het te renoveren gebouw Hebron. Vlnr: Monique Perquin (projectmedewerker nieuwbouw & renovatie Hebron), Maarten Bakker (managing partner Van Hoogevest Architecten), Hans Hoepel (directeur vastgoedontwikkeling), Herman Bakker (architect Hebron, Van Hoogevest Architecten), Johan Sleurink (directievoerder, Van Hoogevest Architecten), Dienke Hedemann (Directeur bedrijfsvoering RVZe Eemland), Evelien van Beek (architect nieuwbouw, Atelier PRO), Alette Janssen (projectleider nieuwbouw & renovatie Hebron).

Ondertekening overeenkomst door Maarten Bakker en Albert van Esterik.