Op dinsdag 12 en woensdag 13 november a.s. is er een tweedaagse masterclass over het vroege interventieprogramma voor Borderline ‘Helping Young People Early’ (HYPE). Mogelijk is dit interessant voor collega’s in jouw team?

Deze twee dagen kunnen teams die overwegen om met HYPE te starten een beeld geven van wat dit inhoudt. Daarnaast zouden de twee dagen ook onderdeel kunnen vormen van de volledige HYPE-opleiding voor een team.

Vroege interventie
Jongeren met (kenmerken van) borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) vormen een groep met forse problemen in het functioneren en grote lijdensdruk, zowel tijdens hun jeugd als op de lange termijn. We weten dat vroeg interventie gericht op BPS de prognose sterk verbetert. ‘Helping Young People Early’ (HYPE), is een aanbod waarbij vroege interventie wordt geboden voor borderline persoonlijkheidsproblematiek. HYPE biedt geïntegreerde multidisciplinaire behandeling voor  jongeren tussen de 12 en 25 jaar oud die minimaal drie kenmerken van een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben. Binnen HYPE wordt individuele psychotherapie geïntegreerd met systeeminterventie en psychosociale hulp aangeboden binnen een generieke psychiatrische behandeling. HYPE is ontwikkeld en onderzocht in Melbourne, Australië en sinds 2016 ook in Nederland vormgegeven door het HYPE team GGz Centraal te Amersfoort.

Inhoud van de Masterclass
Tijdens deze masterclass zullen de actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van borderline persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten worden gepresenteerd. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij klinische stadiëring, diagnostiek en vroege interventie voor BPS en comorbiditeit.

Tijdens de Masterclass komen aan de orde:

  • wetenschappelijke inzichten over BPS bij jonge mensen;
  • de rationale voor vroege detectie en interventie voor BPS;
  • het programma ‘Helping Young People Early’ (HYPE);
  • de basisprincipes in diagnostiek en behandeling van jonge mensen met BPS en comorbide problemen;
  • interferende factoren in diagnostiek en behandeling van jonge mensen met BPS, zoals risicovol en zelfdestructief gedag;
  • een relationele benadering die behulpzaam is in de samenwerking tussen clinici en jongeren met BPS, en hun gezinnen vanuit Cognitieve Analytische Therapie (CAT).

Informatie en aanmelden
Wil je meer informatie over de dagindeling? Of wil je je nu al aanmelden?
Dat kan via aanmelder.nl.