Per 1 augustus 2019 treden twee nieuwe leden toe tot de raad van toezicht van GGz Centraal.

Theo Hoppenbrouwers is per 1 juli 2019 afgetreden en op 1 januari 2020 treedt Lilly-Ann van der Velden terug vanwege het verstrijken van de zittingstermijn. Daarom zijn twee nieuwe leden geworven die in de vergadering van de raad van toezicht d.d. 25 juni 2019 zijn benoemd.

Wilt u weten hoe de raad van toezicht er m.i.v. 1 augustus uit ziet?
Lees meer>

Douwe Biesma (l) en Ernst Vissers (r)