Deze week worden tropische temperaturen verwacht. We willen de risico’s tijdens de warmte zoveel mogelijk te beperken.

Let bij warm weer extra op mensen in jouw omgeving die jouw hulp kunnen gebruiken. Zorg voor voldoende drinken, vermijd de zon en beperk lichamelijke inspanning.

Er zijn extra risico’s bij het gebruik van medicijnen. Daarom hier wat tips, ook voor onze ambulante patiënten.

  • Gebruik van medicijnen zoals plaspillen verhoogt de kans op uitdroging bij hitte en bij onvoldoende drinken.
  • Boven de 25 graden (in de kamer waar de patiënt verblijft) 1/3 van de lithium dosering (grofweg) verminderen, uiteraard alleen na overleg met de arts. Ook bij gebruik van andere medicatie is het goed om het gedrag van de patiënten goed te volgen. Door vochtverlies bij transpireren neemt de concentratie van lithium in het bloed toe. Dit kan tegengegaan worden door zoute bouillon te drinken of door de dosering van lithium te verminderen. N.B. Lithiumtabletten mogen alleen gehalveerd worden met handschoenen aan.
  • Anticholinergica, zoals biperideen (=Akineton), promethazine (=Phenergan), olanzapine (=Zyprexa), clozapine (=Leponex) e.d. verhinderen de transpiratie, wat tot oververhitting en tenslotte tot ‘heatstroke’ kan leiden. Oververhitting moet bij deze middelen voorkomen worden.
  • Fenothiazines, zoals promethazine (Phenergan) e.d. en vele andere middelen kunnen door blootstelling van het lichaam aan fel zonlicht onder de huid ontleden en fotoallergie en fototoxiciteit veroorzaken. Dit kan voorkomen worden door fel zonlicht te vermijden of een zonnebrandcrème te gebruiken.

Kijk op www.apotheek.nl voor meer tips over ‘hittegolf en medicijnen’.