Het expertisecentrum voor Vroege Interventie HYPE organiseert op vrijdag 27 maart 2020 weer de jaarlijkse thema-ochtend ‘Zin & Onzin over Borderline bij jongeren’. De themaochtend van 27 maart staat in het teken van ‘Niet alleen Borderline’.

Dit thema is gekozen omdat een kwetsbaarheid voor borderline vaak samengaat met andere problemen, waarvoor ook aandacht moet zijn in behandeling. Daarnaast vinden we het belangrijk om niet alleen de jongeren te betrekken bij de behandeling, maar zeker ook de naasten zoals de ouders.
Op deze thema-ochtend gaan we graag in gesprek met hulpverleners uit de wijkteams, jeugdzorg, ggz en andere professionals die werken met jongeren met (kenmerken van) borderline.

Voor wie?
De ochtend is bedoeld voor alle professionals die met jongeren met (kenmerken van) borderline werken. De ochtend is gratis.

Programma
Na een plenaire start volgen 3 workshoprondes:

 1. ‘Relationeel denken met ouders‘
  Hoe werk je samen met ouders op momenten van grote zorgen.
 2.  Comorbiditeit en kenmerken van borderline: wat hoort nu bij wat?’
  Wat als er meerdere problemen spelen?
 3. ‘Wat te doen op het moment dat de samenwerking moeilijk is’
  Hoe ga je om met heftige emoties en gedrag die jongeren bij jezelf oproepen?
  Vervolgens eindigen we weer plenair.

Wanneer?
Vrijdag 27 maart 2020.
Inloop: 9.15 – 9.30 uur.
Start programma: 9.30 uur
Afronding:12.30 uur

Waar?
De bijeenkomst vindt plaats bij GGz Centraal, in onze locatie aan de Westsingel 41, 3811 BB Amersfoort.

Aanmelden
Er kunnen maximaal 60 deelnemers in de ruimte. Je kunt je aanmelden op deze pagina.

Georganiseerd door
HYPE-team GGz Centraal Amersfoort: Saskia Tromp, Christel Hessels, Anneke Gielen, Remko Bosch, Kees Geelhoed, Desiree Bosman, Gerda Blom, Frank Kraaijeveld, Joëlle Hopmans-Houben, Anouk Aleva.

HYPE
HYPE staat voor Helping Young People Early en maakt deel uit van het behandelaanbod van GGz Centraal te Amersfoort.
Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze pagina.