Na een intensieve periode van overleg met alle betrokkenen, draagt SymforaMeander, centrum voor psychiatrie, per 1 januari 2019 haar psychiatrische zorg volledig over aan GGz Centraal regio Eemland.

Arjan Theil, bestuurder GGz Centraal: ‘Ruim zeven jaar nadat Meander Medisch Centrum en GGz Centraal samen SymforaMeander hadden opgericht, hebben we geconstateerd dat deze gezamenlijke onderneming niet krachtig genoeg was om zelfstandig te blijven bestaan. We hebben daarom in het voorjaar van 2018 besloten alle psychiatrische zorg onder te gaan brengen bij GGz Centraal. Dat was geen makkelijk besluit, maar wel het beste. Mensen met psychiatrische klachten in onze regio moeten kunnen rekenen op goede en veilige zorg vanuit een professionele GGZ instelling. Om deze zorg te kunnen leveren moet je als instelling groot genoeg zijn om afspraken met verzekeraars te maken, kwaliteit te garanderen en personeel op te leiden en te behouden. Omdat we dit als GGz Centraal kunnen waarborgen, worden alle activiteiten van SymforaMeander per 1 januari 2019 aan ons overgedragen. De meeste activiteiten gaan plaats vinden vanaf onze locatie Zon & Schild in Amersfoort. De ziekenhuispsychiatrie bieden we aan vanaf de locatie Meander aan de Maatweg in Amersfoort. Met deze overdracht sluiten we een intensieve periode van goede samenwerking af. We spraken uitvoerig met alle betrokkenen over een moderne en toekomstbestendige organisatie van de psychiatrische zorg in de regio. GGz Centraal biedt die zorg aan.’

Vanaf 1 januari 2019 is de psychiatrische zorg van SymforaMeander op de volgende wijze georganiseerd:

Activiteiten op Zon & Schild, Utrechtseweg Amersfoort

 • Spoedeisende psychiatrie (afdeling high intensive care)
  Deze afdeling bevindt zich al in Kastanjehof. Op deze afdeling vinden de acute opnames (al dan niet gedwongen) plaats.
 • Polikliniek voor stemming- en angststoornissen
  Dit aanbod richt zich op mensen met een stemmings- of angststoornis of een bipolaire stoornis. Deze afdeling is per 1 februari 2019 gehuisvest in het gebouw Heidezicht en het medisch centrum.
 • Polikliniek voor bewegingsstoornissen
  Dit is een landelijke second opinion poli voor patiënten met bewegingsstoornissen. Deze bewegingsstoornissen zijn vaak een gevolg van medicijngebruik. Vanaf 1 januari 2019 zit de poli in het medisch centrum.

De crisisdienst van GGz Centraal regio Eemland verhuist mee naar Zon & Schild.

 • Crisisdienst / Intensive Home Treatmentteam
  Deze afdeling is vanaf 27 december 2018 in het medisch centrum gehuisvest. De crisisbeoordelingskamer is al ondergebracht in Kastanjehof.

Activiteiten van SymforaMeander die blijven in Meander, Maatweg Amersfoort

 • ziekenhuispsychiatrie

In Meander blijft een afdeling ziekenhuispsychiatrie aanwezig die valt onder de verantwoordelijkheid van GGz Centraal. De afgelopen periode heeft een tekort aan personeel grote invloed gehad op het behandelaanbod. Dat geldt zeker ook voor de afdeling ziekenhuispsychiatrie. Er is nu een beperkt poliklinisch en deeltijdaanbod. Uiterlijk 1 juni hopen we weer bedden beschikbaar te hebben.