De laatste maanden van 2018 waren vruchtbaar voor het leefstijlonderzoek in GGz Centraal. Naast de publicatie van twee nieuwe wetenschappelijke artikelen, werden de resultaten op verschillende plekken gepresenteerd en verscheen een mooie infographic die de resultaten samenvat.

De twee wetenschappelijke artikelen beschrijven verdere uitkomsten van een binnen GGz Centraal ontwikkelde multidisciplinaire leefstijl bevorderende behandeling in de klinieken voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Eerder verscheen het eerste artikel hierover dat liet zien dat de lichamelijke gezondheid verbetert door deze behandelmethode, terwijl de gebruikelijke behandeling geen verbetering laat zien. Het recent gepubliceerde tweede artikel laat zien dat naast de lichamelijke gezondheid ook het functioneren verbetert, vergeleken met de gebruikelijke behandeling. Ook is er een verbetering te zien in de kwaliteit van leven. Dit zijn belangrijke uitkomsten, omdat functioneren en kwaliteit van leven voor patiënten soms belangrijker zijn dan lichamelijke gezondheid. In het derde artikel is het medicatiegebruik bekeken; bij de mensen die de leefstijlbevorderende behandeling krijgen is een afname van medicatiegebruik te zien. Vergeleken met de gebruikelijke behandeling was vooral een afname zichtbaar in dosering van medicatie die genomen wordt voor de psychiatrische aandoening (psychotrope medicatie). Deze resultaten zijn vernieuwend, omdat er internationaal nog weinig onderzoek is naar de relatie tussen leefstijlverbetering en medicatiegebruik in de psychiatrie.

Naast deze wetenschappelijke artikelen – die onderdeel uitmaken van het promotieonderzoek van onderzoeker en gezondheidspsycholoog Jeroen Deenik – zijn de resultaten op verschillende plekken gepresenteerd. Jeroen werd onder andere bij ons eigen VAR-symposium en bij GGz Friesland, Lentis, Lister en het netwerk Herstel voor Iedereen uitgenodigd om te vertellen over het onderzoek. In november vond het congres ‘Let’s move!’ plaats, over leefstijl en lichamelijke gezondheid in de ggz, waar GGz Centraal goed vertegenwoordigd was. Naast masterclasses over psychofarmaca door Roberto Doornebal-Bakker (psychiater, waarnemend A-opleider en opleider aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie) en diëtetiek door Marjo Hagoort (diëtiste), presenteerde Jeroen over leefstijlinterventies in de psychiatrie. Tot slot was het een mooie eer dat hij dit jaar de Jong Talent Lezing mocht verzorgen op het Phrenos Psychosecongres in Zwolle.

De resultaten werden eerder al uitgewerkt in een infographic voor interne terugkoppeling naar afdelingen. Nu de resultaten allemaal zijn gepubliceerd kan deze infographic ook extern gedeeld worden. De artikelen, presentaties en berichten op sociale media (zoals LinkedIn) over het onderzoek kunnen rekenen op veel (inter)nationale aandacht. Ze zijn het resultaat van inzet van vele medewerkers binnen GGz Centraal en weerspiegelen wat bereikt kan worden in de zorg voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening.
Het proefschrift van Jeroen is inmiddels goedgekeurd en verschijnt naar verwachting dit voorjaar.

  • Meer info over Jeroen zijn promotieonderzoek vind je hier.
  • Meer info over leefstijl binnen GGz Centraal vind je hier.