subsidie voor project triagefunctie acute psychiatrie

U bent hier :Home/Nieuws/subsidie voor project triagefunctie acute psychiatrie

GGz Centraal krijgt subsidie van ZonMw voor het project  ‘Zie wie ik ben’ dat als doel heeft het versterken van de acute psychiatrische hulpverlening door middel van triagefunctie.

Dit project is erop gericht om in goede afstemming met de meldkamer, huisartsenpost (HAP) en politie te komen tot een geordende en eenduidige triage in de 4 regio’s van GGz Centraal  rondom acute psychiatrie.

Daarnaast beoogt ons project inzicht te krijgen in de vragen van personen die meldingen doen. Zo willen wij  de kwaliteit van zorg van de acute psychiatrische hulpverlening door middel van de triagefunctie  verbeteren. Ook willen we door een uniforme werkwijze zorgen ervoor zorgen dat er minder regeldruk is voor de samenwerkende partijen.

Tijdige en kwalitatief goede acute psychiatrische hulpverlening is van essentieel belang voor de patiënt, zijn naasten en hulpverleners. In de acute psychiatrie gaat het vaak om ernstige, soms gevaarlijk situaties  met mensen in psychiatrische crisis, waarbij snelle en nauwkeurige afstemming, overdracht en samenwerking tussen de (vele) betrokken ketenpartners van groot belang is. In de triage gaat het om de beoordeling en de behandeling van de crisis gedurende de eerste 72 uur. De functie triagist crisisdienst (acuut psychiatrische hulpverlener) vormt in de keten acute ggz een belangrijke spil. Eenduidigheid in werkwijze en methodiek van de triage verbetert de kwaliteit voor cliënt, naasten én alle andere betrokkenen.

Meer informatie 
Projectleider Karen Griep, k.griep@ggzcentraal.nl, 06 10558799

maandag, 8 oktober 2018 |Categorieën: Nieuws|