Deze week hebben wij gehoord dat de huidige subsidie van ZonMw voor onze pilot rond passend vervoer is verlengd tot 31-12-2019. Dat wil zeggen passend vervoer vóór en ná beoordeling door de crisisdienst én interklinisch vervoer. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat we op de huidige voet kunnen doorgaan.

Op de huidige voet wil dan zeggen dat wij in ieder geval nog tot 31-12-2019 met de ‘ggz-vervoersdienst’ kunnen blijven samenwerken volgens de huidige afspraken.

Wat betekent dat na 31-12-20190?
Vóór 2020 moeten we nu een nieuw subsidieverzoek bij ZonMw indienen op basis van het voorstel van staatsecretaris Blokhuis.

Hij wil namelijk een landelijke afspraak waarin vervoer vóór beoordeling altijd wordt uitgevoerd door de ambulance. Vervoer ná de beoordeling kan vervolgens worden uitgevoerd door ambulance of een alternatieve vervoerder, zoals bij ons ‘de ggz-vervoersdienst’.

Zodra we meer weten over de uitvoering in 2020 plaatsen we weer een bericht op onze website.

Vragen?
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Karen Griep, k.griep@ggzcentraal.nl