Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Ermelo de Structuurvisie voor Veldwijk en de Hooge Riet vastgesteld.

Er zijn toen een aantal amendementen en moties aangenomen. Deze zijn inmiddels verwerkt en vanaf 9 april treedt de Structuurvisie in werking.
In de Structuurvisie staan de kaders voor de herontwikkeling. Met het in werking treden van de Structuurvisie staat het sein op groen en kunnen we van start met het realiseren van de plannen voor Veldwijk en de Hooge Riet. We starten met het deelgebied De Hooge Riet. Over de planologische uitwerking en de voortgang zullen we regelmatig berichten op onze website.

Zie:  www.ggzcentraal.nl/toekomstveldwijk/
De structuurvisie is in te zien in het gemeentehuis van Ermelo. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen. Zie daarvoor: www.ermelo.nl/projecten/planning-en-procedure-structuurvisie-landgoed-veldwijk_42207/