In februari 2019 stelde GGz Centraal haar strategische koers vast. Dit keer géén vastomlijnd meerjarenbeleidsplan maar een dynamisch kader, passend bij alle ontwikkelingen in de zorg. Wat is voor bestuurders Albert van Esterik en Arjan Theil de kern van deze koers?

verbinden als strategische keuze
Arjan: ‘De koers bestaat uit 7 pijlers (zie afbeelding). Verbinden is voor mij  de meest essentiële pijler. Alleen door te verbinden kun je met de andere pijlers aan de slag. Medewerkers voelen ook de behoefte elkaar onderling te versterken.’ Daarnaast is het leren verbinden met externe partijen inmiddels echt essentiëel voor onze soort van zorg. We moeten onze vaardigheden om te kunnen verbinden dus écht methodisch gaan aanvliegen.

Albert: ’Verbinden zal het verschil maken. En niet alleen op de behandelinhoud. Denk bijvoorbeeld ook aan de verbinding tussen een medewerker van de zorgadministratie in Amersfoort, iemand van de medische administratie in de regio en een behandelaar die achter zijn laptop zit te worstelen met User. Zoek elkaar op en help elkaar verder. Ook verbinding met externe partijen is noodzakelijk. Je terugtrekken op je eiland van specialistische ggz, dat werkt niet. Als een patiënt hier de deur uitloopt zeggen we niet: “nu is het klaar, succes”. We willen dat er een vervolg is. Dat er aansluitend in de keten een partij is die het oppakt, al dan niet samen met ons.’

brede geestelijke gezondheidszorg
Arjan: ‘We hoeven GGz Centraal niet op zijn kop te zetten omdat we het niet goed zouden doen. Wel  moeten we in actie komen om passende patiëntenzorg te blíjven leveren. Wat echt een verandering is? Van een specialistisch ggz-aanbod kijken we nu naar brede, positieve gezondheid. Dat is een ander perspectief. Namelijk dat gezondheid over meer gaat dan het ziektesymptomen alleen. Het gaat ook over hoe mensen functioneren en hoe ze, ook rekening houdend met hun kwetsbaarheid, weer zo goed mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Dat is een behoorlijke verandering. Dit uitgangspunt hebben we omarmd en gaan we nu verder handen en voeten geven.’

1 + 1 = 3
Albert: ‘In tijden van financiële krapte trokken we ons terug  en focusten we op ingewikkelde specialistische problematiek. Die strategie is niet langer passend. Dat is voor veel collega’s wel echt een verandering. Geen rigoureuze omwenteling, maar wel een duidelijke accentverschuiving. De ontwikkeling van onze terreinen Veldwijk en Zon & Schild kan hierbij voorwaardenscheppend zijn: we gaan met samenwerkingspartners aan de slag, we halen het netwerk voor een deel naar binnen. Terreinontwikkeling is geen doel op zich, dat doen we echt in het licht van deze strategie.’

ga aan de slag
Arjan: ‘Onze rol als raad van bestuur is de samenhang vormgeven tussen alle verschillende onderdelen. Wij zijn er met nadruk voor het totaal. We scheppen de voorwaarden om de pijlers vorm te geven zodat we samen de zorg beter en toekomstbestendig kunnen maken. Uiteindelijk gaat het om de cliënt. We nodigen iedereen uit om met de strategische koers in de achterzak aan de slag te gaan, te verbeteren, te ontwikkelen. Dat is waarop we met elkaar kunnen versterken.’

meer informatie
over ons > strategische koers